Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018

Το UnivSSE Coop σε ημερίδα για το ρόλο της ανώτατης εκπαίδευσης στην ενίσχυση της ΚΑΛΟ

Ημερίδα-εργαστήρι με θέμα: «Ο ρόλος της Ανώτατης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην ενίσχυση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας: Εκπαίδευση, Έρευνα, Καινοτομία», διοργανώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το British Council, στην Αθήνα στις 27.3.2018.
Το Λαϊκό Πανεπιστήμιο Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας "UnivSSE Coop" συμμετείχε, μετά από πρόσκληση, με εκπρόσωπο την Ιφιγένεια Δουβίτσα.