Κυριακή 22 Μαΐου 2022

3η Διεθνική Συνάντηση του ευρωπαϊκού προγράμματος SEED, Ljubljana (Slovenia), 19-20.5.2022

Η 3η Διεθνική Συνάντηση του ευρωπαϊκού προγράμματος SEED πραγματοποιήθηκε στην Ljubljana (Slovenia) στις 19-20 Μαΐου 2022.

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα SEED (Social innovation EcosystEm Development) αποσκοπεί στη δημιουργία εθνικών Κέντρων Κοινωνικής Καινοτομίας, στην υλοποίηση του οποίου συμμετέχει -μεταξύ άλλων- το Λαϊκό Πανεπιστήμιο Κ.ΑΛ.Ο. "UnivSSE Coop".

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν φορείς από Ιταλία (επικεφαλής), Ελλάδα, Σλοβενία και Ρουμανία.

Από το Λαϊκό Πανεπιστήμιο Κ.ΑΛ.Ο. συμμετείχε ο Γ. Αλεξόπουλος και από την ΑΝΚΑ ο Β. Μπέλλης.