Τρίτη 26 Μαΐου 2020

Ξεκινούν προγράμματα κατάρτισης για νέους από το Λαϊκό Πανεπ. Κ.ΑΛ.Ο.

Το ΔΣ του Λαϊκού Πανεπιστημίου Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας "UnivSSE Coop" σε τηλε-συνεδρίαση στις 25.5.2020, αποφάσισε την άμεση δρομολόγηση σεμιναρίων κατάρτισης, που προτάθηκαν από τα μέλη του συνεταιρισμού.
Τα σεμινάρια απευθύνονται σε νέους που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (NEETs) και θα υλοποιηθούν εξ αποστάσεως (διαδικτυακά) και δια ζώσης στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος YES (Young Entrepreneurs Succeed).
Στο πρόγραμμα YES συμμετέχουν οι φορείς: Agriculture University of Athens and ΑΝΚΑ - Development Agency of Karditsa (Greece), Microfinanza S.P.L (Italy), Foundation Technologic Incubator – YBP (Poland), Autoocupació (Spain), Munich Business School and KIZ SINNOVA Company for Social Innovation gGmbH (Germany), Youth Business International YBI (UK). Συντονίζει το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και η AN.KA. υλοποιεί το έργο στην Ελλάδα.
Η παρακολούθηση είναι δωρεάν για τους εκπαιδευόμενους και θα παρέχεται στους νέους και συμβουλευτική υποστήριξη πέραν των σεμιναρίων.
Στο επόμενο χρονικό διάστημα, θα γίνουν ξεχωριστές ανακοινώσεις των σεμιναρίων για κάθε ένα αντικείμενο κατάρτισης.


Παρασκευή 8 Μαΐου 2020

Απαράδεκτος αποκλεισμός των φορέων Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) από το πλαίσιο προστασίας των επιχειρήσεων που πλήττονται από τον COVID-19

Κοινή ανακοίνωση των:

- Δίκτυο ΚοινΣΕπ Κεντρικής Μακεδονίας (ΔΙΚΚΕΜ)
- Ένωση φορέων ΚΑΛΟ Κεντρικής Μακεδονίας ΕΝΚΑΛΟ (υπό σύσταση)
- Σύμπραξη φορέων ΚΑΛΟ "Τα Πάντα RΕ"
- Δίκτυο ΚοινΣΕπ Δυτικής Μακεδονίας

Με ιδιαίτερα δυσάρεστη έκπληξη διαπιστώσαμε τον αποκλεισμό των ΚοινΣΕπ και των άλλων φορέων ΚΑΛΟ από την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με αριθμό 39162 ΕΞ 2020 που αφορά στην αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
Στην απόφαση αυτή ορίζονται συγκεκριμένες νομικές μορφές επιχειρήσεων δηλαδή οι Ο.Ε., Ε.Ε, Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε. και εξαιρούνται οι Α.Ε., ενώ αγνοούνται όλες οι μορφές της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, όπως οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, οι Συνεταιρισμοί και οι άλλες νομικές μορφές της ΚΑΛΟ, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο ΚΑΛΟ.
Επειδή, παρά το γεγονός ότι φαίνονται ως μη υπάρχουσες στην συγκεκριμένη απόφαση, πρόκειται για επιχειρήσεις της πραγματικής οικονομίας οι οποίες παλεύουν με όλες τις οικονομικές δυσκολίες. Στην παρούσα δύσκολη φάση και ανάλογα με την δραστηριότητά τους άλλες υποχρεώθηκαν να σταματήσουν την δραστηριότητά τους ή τα έσοδά τους επλήγησαν σοβαρά από την υγειονομική κρίση. Όπως λοιπόν δεν εξαιρέθηκαν από τις διατάξεις που έκλεισαν μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων, έτσι θα έπρεπε να συμπεριληφθούν και στο πλαίσιο προστασίας της ΚΥΑ 39162 ΕΞ 2020. Δυστυχώς αυτή η αντιμετώπιση δείχνει πως ένας ολόκληρος κόσμος της οικονομίας και της εργασίας είναι αόρατος για εσάς όσον αφορά τα δικαιώματά του, ενώ είναι πολύ ορατός όταν πρόκειται για τις υποχρεώσεις του.
Περιμένουμε να επανεξετάσετε ΑΜΕΣΑ το ζήτημα και να συμπεριλάβετε άμεσα και τις προαναφερόμενες νομικές μορφές επιχειρήσεων στο πλαίσιο προστασίας που δικαιούνται.