Το Λαϊκό Πανεπιστήμιο Κ.ΑΛ.Ο.


Το Λαϊκό Πανεπιστήμιο Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας δημιουργήθηκε στη Θεσσαλονίκη τον Φεβρουάριο του 2013 από την ΠΡΩ.Σ.Κ.ΑΛ.Ο. (Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία) και μέχρι το 2017 λειτούργησε ως μια άτυπη συνεργατική συλλογικότητα, σχετικά αυτόνομα από την ΠΡΩΣΚΑΛΟ. Ήδη από το 2013, η συνέλευση της ΠΡΩΣΚΑΛΟ είχε αποφασίσει ότι έπρεπε το Λαϊκό Πανεπ. Κ.ΑΛ.Ο. να μετασχηματισθεί (όταν θα ήταν εφικτό) σε μη-κερδοσκοπικό συνεταιρισμό.

Έπειτα από 4 χρόνια δραστηριοτήτων του «Λαϊκού», ήταν κοινή διαπίστωση ότι η άτυπη συνεργατική μορφή του αποτελούσε πλέον εμπόδιο στην παραπέρα λειτουργία του και ιδίως, δεν του επέτρεπε να δραστηριοποιηθεί σε εκείνο το επίπεδο, που αντιστοιχεί στις σημερινές ανάγκες του κινήματος της κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας.

Στις 25 Απριλίου 2017 έγινε η ιδρυτική συνέλευση, που δημιούργησε τον κοινωνικό μη-κερδοσκοπικό συνεταιρισμό «Λαϊκό Πανεπιστήμιο Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας» (People’s University of Social Solidarity Economy) με διακριτικό τίτλο «UnivSSE Coop».

Σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η άσκηση δραστηριοτήτων εκπαίδευσης, κατάρτισης, επιμόρφωσης, πληροφόρησης, εκλαΐκευσης, ερευνών, μελετών, προγραμμάτων, εκδόσεων (κάθε μορφής), η δημιουργία, λειτουργία και ανάπτυξη εκπαιδευτικών και κοινωνικών δικτύων, η ενεργοποίηση των πολιτών, η ανάπτυξη συνεργατικού και αλληλέγγυου πνεύματος, η προώθηση της συλλογικής εθελοντικής δράσης και προσφοράς και της διεθνούς συνεργασίας στους τομείς της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, της αυτοδιαχείρισης, της άμεσης δημοκρατίας, των κοινών, καθώς και σε συναφή με αυτά αντικείμενα, αποβλέποντας στη συλλογική και κοινωνική ωφέλεια και την κοινωνική καινοτομία. 

Ο Συνεταιρισμός λειτουργεί στηριζόμενος στις ιδέες της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) και της Άμεσης Δημοκρατίας, όπως αυτές αναδεικνύονται από τα σχετικά παγκόσμια κινήματα, καθώς και στις Διεθνείς Συνεταιριστικές Αξίες και Αρχές όπως αυτές υιοθετήθηκαν διεθνώς.

Απευθύνεται στους πολίτες, που συμμετέχουν στις πάσης φύσεως συλλογικότητες της κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας, αλλά και σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο πολίτη.

Βασίζεται στη διπλή φύση των συνεταιρισμών: Κοινωνική – Οικονομική και συνακόλουθα στη διπλή φύση της συνεταιριστικής εκπαίδευσης: Ιδεολογική – Οικονομικοτεχνική.

Η εκπαιδευτική του μεθοδολογία στηρίζεται στις αρχές μάθησης των ενηλίκων:

  1. Η σκέψη συνδέεται με τη δράση 
  2. Επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι οι διδασκόμενοι 
  3. Ευρετική πορεία προς τη γνώση 
  4. Κριτικός τρόπος σκέψης 
  5. Αμφίδρομες σχέσεις διδασκόντων - διδασκομένων 

Θεμέλιος λίθος του είναι η διαρκής αλληλεπίδραση θεωρίας και πράξης διότι "δεν αρκεί να τείνει η σκέψη να πραγματωθεί, πρέπει και η πραγματικότητα να τείνει να γίνει σκέψη".

Εκπομπή του Λαϊκού Πανεπιστημίου Κ.ΑΛ.Ο. μεταδίδεται κάθε Τρίτη στις 6.00-7.00 μμ στα FM 100,6 το δημοτικό ραδιόφωνο εθελοντών της Θεσσαλονίκης και διαδικτυακά στο 
http://www.fm100.gr/live/fm1006

Αρχείο ηχογραφημένων εκπομπών υπάρχει στο κανάλι "univsse" στο "Mixcloud".


Βιντεοθήκη των διαλέξεων του Λαϊκού Πανεπιστημίου Κ.ΑΛ.Ο. υπάρχει στο κανάλι "LaikoPanepistimio" στο "YouTube".

Η παρακολούθησή του είναι ελεύθερη και δωρεάν.