Το Λαϊκό Πανεπιστήμιο Κ.ΑΛ.Ο.


Το Λαϊκό Πανεπιστήμιο Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) δημιουργήθηκε στη Θεσσαλονίκη τον Φεβρουάριο του 2013 από την ΠΡΩ.Σ.Κ.ΑΛ.Ο. (Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία) και μέχρι το 2017 λειτούργησε ως μια άτυπη συνεργατική συλλογικότητα, σχετικά αυτόνομα από την ΠΡΩΣΚΑΛΟ. Ήδη από το 2013, η συνέλευση της ΠΡΩΣΚΑΛΟ είχε αποφασίσει ότι έπρεπε το Λαϊκό Πανεπ. Κ.ΑΛ.Ο. να μετασχηματισθεί (όταν θα ήταν εφικτό) σε μη-κερδοσκοπικό συνεταιρισμό.


Στις 25 Απριλίου 2017 έγινε η ιδρυτική συνέλευση, που δημιούργησε τον κοινωνικό μη-κερδοσκοπικό συνεταιρισμό «Λαϊκό Πανεπιστήμιο Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας» (People’s University of Social Solidarity Economy) με διακριτικό τίτλο «UnivSSE Coop».

Σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η άσκηση δραστηριοτήτων εκπαίδευσης, κατάρτισης, επιμόρφωσης, πληροφόρησης, εκλαΐκευσης, ερευνών, μελετών, προγραμμάτων, εκδόσεων, συμβουλευτικών υπηρεσιών, ανάπτυξης εκπαιδευτικών και κοινωνικών δικτύων στους τομείς της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας (ΚΑΛΟ), της αυτοδιαχείρισης, της άμεσης δημοκρατίας, των κοινών, αποβλέποντας στη συλλογική και κοινωνική ωφέλεια και την κοινωνική καινοτομία. 

Ο Συνεταιρισμός λειτουργεί στηριζόμενος στις ιδέες της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) και της Άμεσης Δημοκρατίας, όπως αυτές αναδεικνύονται από τα σχετικά παγκόσμια κινήματα, καθώς και στις Διεθνείς Συνεταιριστικές Αξίες και Αρχές όπως αυτές υιοθετήθηκαν διεθνώς.

Απευθύνεται στους πολίτες, που συμμετέχουν στις πάσης φύσεως συλλογικότητες της κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας, αλλά και σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο πολίτη.

Βασίζεται στη διπλή φύση των συνεταιρισμών: Κοινωνική – Οικονομική και συνακόλουθα στη διπλή φύση της συνεταιριστικής εκπαίδευσης: Ιδεολογική – Οικονομικοτεχνική.

Η εκπαιδευτική του μεθοδολογία στηρίζεται στις αρχές μάθησης των ενηλίκων:

  1. Η σκέψη συνδέεται με τη δράση 
  2. Επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι οι διδασκόμενοι 
  3. Ευρετική πορεία προς τη γνώση 
  4. Κριτικός τρόπος σκέψης 
  5. Αμφίδρομες σχέσεις διδασκόντων - διδασκομένων 

Θεμέλιος λίθος του είναι η διαρκής αλληλεπίδραση θεωρίας και πράξης διότι "δεν αρκεί να τείνει η σκέψη να πραγματωθεί, πρέπει και η πραγματικότητα να τείνει να γίνει σκέψη".

Η παρακολούθησή του είναι ελεύθερη και δωρεάν.

Οι κυριότερες δράσεις του μέχρι τώρα περιλαμβάνουν:


Διαλέξεις-συζητήσεις, που παρακολούθησαν συνολικά πάνω από 400 άτομα και οι οποίες βιντεοσκοπήθηκαν και αναρτήθηκαν σε κανάλι του Λαϊκού Πανεπιστημίου ΚΑΛΟ στο YouTube.

Εκπομπές στον FM 100,6 το δημοτικό ραδιόφωνο εθελοντών της Θεσσαλονίκης, που ηχογραφήθηκαν και αναρτήθηκαν σε κανάλι του Λαϊκού Πανεπιστημίου ΚΑΛΟ στο Mixcloud.

Οι βιντεοσκοπημένες διαλέξεις και οι ηχογραφημένες εκπομπές δέχονται διαρκώς ακροάσεις (από όλη την Ελλάδα) και έχουν ξεπεράσει τις 20.000.

Εκπομπή του Λαϊκού Πανεπιστημίου Κ.ΑΛ.Ο. μεταδίδεται κάθε Τρίτη στις 6.00-7.00 μμ στα FM 100,6 το δημοτικό ραδιόφωνο εθελοντών της Θεσσαλονίκης και διαδικτυακά στο http://www.fm100.gr/live/fm1006

Αρχείο ηχογραφημένων εκπομπών υπάρχει στο κανάλι του Λαϊκού Πανεπιστημίου Κ.ΑΛ.Ο. στο "Mixcloud":
https://www.mixcloud.com/univsse


Βιντεοθήκη των διαλέξεων υπάρχει στο κανάλι του Λαϊκού Πανεπιστημίου Κ.ΑΛ.Ο. στο "YouTube":
https://www.youtube.com/channel/UCzB9wAd60fAGaNh3z99DFrg/playlistsΤο Λαϊκό Πανεπιστήμιο ΚΑΛΟ ξεκίνησε πρόγραμμα εκδόσεων βασικών κειμένων σε θέματα ΚΑΛΟ και κοινών, με βάση τις προτεραιότητες και ανάγκες, που προκύπτουν από την ανάπτυξη σχετικών εγχειρημάτων στην Ελλάδα. Η πρώτη έκδοση έγινε με το βιβλίο: “Το Νερό ως Κοινό Αγαθό, πέρα από τις Εταιρίες και το Κράτος”, 2017.
Σε αυτό το πλαίσιο, ένα πρόγραμμα που αφορά στη δημιουργία λεξικού βασικών εννοιών των συνεταιρισμών και της ΚΑΛΟ είναι σε εξέλιξη.


Εκπαιδευτικό υλικό

Ο ιστότοπος του UnivSSE παρέχει ελεύθερης πρόσβασης:

  • βιβλιογραφικό υλικό (145 αρχεία)
  • οπτικοακουστικό υλικό (116 βίντεο και ηχογραφήσεις) με θεματικό κατάλογο σε:
           - Γενικά και ειδικά θεωρητικά θέματα ΚΑΛΟ
           - Κοινά αγαθά και ΚΑΛΟ
           - Δικτυώσεις ΚΑΛΟ
           - Καλές πρακτικές φορέων ΚΑΛΟ
  • ενημερωτικές αναρτήσεις (350 αρχεία)

Δικτυώσεις ΚΑΛΟ

Συν-διοργάνωση πανελλαδικής δικτύωσης Κ.ΑΛ.Ο. (2016)
Συν-διοργάνωση δικτύωσης 54 φορέων ΚΑΛΟ για τη συνεργατική διαχείριση του νερού της Θεσσαλονίκης και συνεργασία με ΟΤΑ (2018)
Συμμετοχή σε Κοινοπραξία φορέων ΚΑΛΟ για την Ολοκληρωμένη, Αποκεντρωμένη και Κοινωνική Διαχείριση των Αποβλήτων στη Θεσσαλονίκη (2018)
Συν-διοργάνωση του 4ου Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου Κ.ΑΛ.Ο., Αθήνα (2017)
Συν-διοργάνωση του 2ου Διεθνούς Φόρουμ για το Συνεταιριστικό Δίκαιο, Αθήνα (2018)

Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα


Εκπαιδευτικό πρόγραμμα και υλικό Κ.ΑΛ.Ο. του ΥΠΕΚΑΑ & British Council
Ευρωπαϊκό πρόγραμμα κατάρτισης νέων στην ΚΑΛΟ - YOUTHShare
Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την ΚΑΛΟ στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας-Βουλγαρίας - Growing Social
Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την ΚΑΛΟ στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας-Βουλγαρίας - Social Plate

Μόνιμες συνεργασίες με ΑΕΙ, ερευνητικά κέντρα και ΟΤΑ

Το UnivSSE Coop έχει μόνιμη συνεργασία για την εκπόνηση κοινών προγραμμάτων, σεμιναρίων και υλικού εκπαίδευσης και διάδοσης στην ΚΑΛΟ με:

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εκπαίδευση για την Αειφορία - Επιστήμες της Αγωγής» του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης
Το Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό – Π.Ε.ΣΥ.Π. της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)
Τον Βαλκανικό Βοτανικό Κήπο Κρουσσίων του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «Δήμητρα» - ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
Το Δήμο Θεσσαλονίκης συμμετέχοντας σε Κοινοπραξία φορέων ΚΑΛΟ για τη δημιουργία Κέντρου Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης και Διαλογής στην Πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ) στη Θεσσαλονίκη.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες ΚΑΛΟ σε επιχειρήσεις και σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες