Το Λαϊκό Πανεπιστήμιο Κ.ΑΛ.Ο.


Το Λαϊκό Πανεπιστήμιο Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) δημιουργήθηκε στη Θεσσαλονίκη τον Φεβρουάριο του 2013 από την ΠΡΩ.Σ.Κ.ΑΛ.Ο. (Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία) και μέχρι το 2017 λειτούργησε ως μια άτυπη συνεργατική συλλογικότητα, σχετικά αυτόνομα από την ΠΡΩΣΚΑΛΟ. Ήδη από το 2013, η συνέλευση της ΠΡΩΣΚΑΛΟ είχε αποφασίσει ότι έπρεπε το Λαϊκό Πανεπ. Κ.ΑΛ.Ο. να μετασχηματισθεί (όταν θα ήταν εφικτό) σε μη-κερδοσκοπικό συνεταιρισμό.

Στις 25 Απριλίου 2017 έγινε η ιδρυτική συνέλευση, που δημιούργησε τον κοινωνικό μη-κερδοσκοπικό συνεταιρισμό «Λαϊκό Πανεπιστήμιο Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας» (People’s University of Social Solidarity Economy) με διακριτικό τίτλο «UnivSSE Coop».

Σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η άσκηση δραστηριοτήτων εκπαίδευσης, κατάρτισης, επιμόρφωσης, πληροφόρησης, εκλαΐκευσης, ερευνών, μελετών, προγραμμάτων, εκδόσεων (κάθε μορφής), η δημιουργία, λειτουργία και ανάπτυξη εκπαιδευτικών και κοινωνικών δικτύων, η ενεργοποίηση των πολιτών, η ανάπτυξη συνεργατικού και αλληλέγγυου πνεύματος, η προώθηση της συλλογικής εθελοντικής δράσης και προσφοράς και της διεθνούς συνεργασίας στους τομείς της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, της αυτοδιαχείρισης, της άμεσης δημοκρατίας, των κοινών, καθώς και σε συναφή με αυτά αντικείμενα, αποβλέποντας στη συλλογική και κοινωνική ωφέλεια και την κοινωνική καινοτομία. 

Ο Συνεταιρισμός λειτουργεί στηριζόμενος στις ιδέες της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) και της Άμεσης Δημοκρατίας, όπως αυτές αναδεικνύονται από τα σχετικά παγκόσμια κινήματα, καθώς και στις Διεθνείς Συνεταιριστικές Αξίες και Αρχές όπως αυτές υιοθετήθηκαν διεθνώς.

Απευθύνεται στους πολίτες, που συμμετέχουν στις πάσης φύσεως συλλογικότητες της κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας, αλλά και σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο πολίτη.

Βασίζεται στη διπλή φύση των συνεταιρισμών: Κοινωνική – Οικονομική και συνακόλουθα στη διπλή φύση της συνεταιριστικής εκπαίδευσης: Ιδεολογική – Οικονομικοτεχνική.

Η εκπαιδευτική του μεθοδολογία στηρίζεται στις αρχές μάθησης των ενηλίκων:

  1. Η σκέψη συνδέεται με τη δράση 
  2. Επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι οι διδασκόμενοι 
  3. Ευρετική πορεία προς τη γνώση 
  4. Κριτικός τρόπος σκέψης 
  5. Αμφίδρομες σχέσεις διδασκόντων - διδασκομένων 

Θεμέλιος λίθος του είναι η διαρκής αλληλεπίδραση θεωρίας και πράξης διότι "δεν αρκεί να τείνει η σκέψη να πραγματωθεί, πρέπει και η πραγματικότητα να τείνει να γίνει σκέψη".

Εκπομπή του Λαϊκού Πανεπιστημίου Κ.ΑΛ.Ο. μεταδίδεται κάθε Τρίτη στις 6.00-7.00 μμ στα FM 100,6 το δημοτικό ραδιόφωνο εθελοντών της Θεσσαλονίκης και διαδικτυακά στο 
http://www.fm100.gr/live/fm1006

Αρχείο ηχογραφημένων εκπομπών υπάρχει στο κανάλι του Λαϊκού Πανεπιστημίου Κ.ΑΛ.Ο. στο "Mixcloud":
https://www.mixcloud.com/univsse


Βιντεοθήκη των διαλέξεων υπάρχει στο κανάλι του Λαϊκού Πανεπιστημίου Κ.ΑΛ.Ο. στο "YouTube":
https://www.youtube.com/channel/UCzB9wAd60fAGaNh3z99DFrg/playlists

Η παρακολούθησή του είναι ελεύθερη και δωρεάν.


Οι κυριότερες δράσεις του μέχρι τώρα περιλαμβάνουν:

Διαλέξεις-συζητήσεις, που παρακολούθησαν συνολικά πάνω από 400 άτομα και οι οποίες βιντεοσκοπήθηκαν και αναρτήθηκαν σε κανάλι του Λαϊκού Πανεπιστημίου ΚΑΛΟ στο YouTube. Οι βιντεοσκοπημένες διαλέξεις δέχονται διαρκώς προβολές (από όλη την Ελλάδα) και έχουν ξεπεράσει τις 15.000.

Εκπομπές στον FM 100,6 το δημοτικό ραδιόφωνο εθελοντών της Θεσσαλονίκης, που ηχογραφήθηκαν και αναρτήθηκαν σε κανάλι του Λαϊκού Πανεπιστημίου ΚΑΛΟ στο Mixcloud. Οι ηχογραφημένες εκπομπές δέχονται διαρκώς ακροάσεις (από όλη την Ελλάδα) και έχουν ξεπεράσει τις 3.100.

Στις 25 Ιουνίου 2016, από το Λαϊκό Πανεπιστήμιο ΚΑΛΟ και 22 άλλα συνεργατικά εγχειρήματα συγκροτήθηκε Πρωτοβουλία για μια Πανελλαδική Συνάντηση συνεργατικών εγχειρημάτων Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) και έγινε η πρώτη συνεδρίασή της στη Θεσσαλονίκη. Η δεύτερη Πανελλαδική Συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην Καρδίτσα τον Μάρτιο 2017 (πάνω από 10.000 μέλη διαφόρων σχημάτων συνεργατισμού έστειλαν 84 εκπροσώπους τους) και η Τρίτη Πανελλαδική Συνάντηση έγινε στην Αθήνα τον Ιούνιο 2017, η οποία κατέληξε στη δημιουργία της Πανελλαδικής Δικτύωσης Συνεργατικών Εγχειρημάτων Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας – Κ.ΑΛ.Ο. και δημοσιεύθηκε η Διακήρυξή της.

Το Λαϊκό Πανεπιστήμιο ΚΑΛΟ προσκλήθηκε και συμμετείχε στην διοργάνωση του 4ου Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας “UniverSSE 2017”, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα τον Ιούνιο 2017. Την ελληνική οργανωτική ομάδα συγκρότησαν από Αθήνα: Dock - Συνεργατικός Χώρος για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, Κόμβος για την Κοινωνική Οικονομία, Καινοτομία και Ενδυνάμωση, Φεστιβάλ Συνεργατικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, Συντονισμός ΚοινΣΕπ Αθήνας, Πανελλαδικό Συντονιστικό Αλληλέγγυων Σχολείων, Εφημερίδα των Συντακτών και από Θεσσαλονίκη: ΠΡΩ.Σ.Κ.ΑΛ.Ο. και Λαϊκό Πανεπιστήμιο ΚΑΛΟ. Συνδιοργανωτής ήταν το RIPESS Europe (Διηπειρωτικό Δίκτυο Προώθησης της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας). Στο συνέδριο έγιναν 47 ανοιχτές συζητήσεις κατανεμημένες σε 7 θεματικές ενότητες και συμμετείχαν 50 αποστολές από όλη την Ευρώπη και πάνω από 1.000 άτομα.

Στις 19 Μαρτίου 2018, από το Λαϊκό Πανεπιστήμιο ΚΑΛΟ και συνολικά από 54 φορείς (όπου περιλαμβάνονται φορείς Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.), συνεταιρισμοί, ΚοινΣΕπ, οικολογικές και περιβαλλοντικές οργανώσεις, δίκτυα και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών), συγκροτήθηκε πρωτοβουλία για τη συνεργατική διαχείριση του νερού της Θεσσαλονίκης και παρουσιάσθηκε σε συνέντευξη τύπου η Διακήρυξη που υπογράφουν με κεντρικό μήνυμα “Το Νερό στα χέρια των Πολιτών, όχι των εταιρειών”.

Το Λαϊκό Πανεπιστήμιο ΚΑΛΟ προσκλήθηκε και είναι συν-διοργανωτής του 2ου Διεθνούς Φόρουμ για το Συνεταιριστικό Δίκαιο, που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στις 26-28 Σεπτεμβρίου 2018.

Ο ιστότοπος του Λαϊκού Πανεπιστήμιο ΚΑΛΟ έχει δεχθεί μέχρι τώρα πάνω από 150.000 επισκέψεις από 100 χώρες και περιλαμβάνει:
βιβλιογραφικό υλικό ελεύθερης πρόσβασης με συνδέσμους σε 145 βιβλιογραφικές πηγές
οπτικοακουστικό υλικό με βίντεο και ηχογραφήσεις (106 αρχεία)
310 ενημερωτικές αναρτήσεις

H σελίδα του Λαϊκού Πανεπιστήμιο ΚΑΛΟ στο Facebook περιλαμβάνει όλα τα νέα του και έχουν συνδεθεί με αυτήν και ενημερώνονται πάνω από 2.200 άτομα.

Το Λαϊκό Πανεπιστήμιο ΚΑΛΟ ξεκίνησε πρόγραμμα εκδόσεων βασικών κειμένων σε θέματα ΚΑΛΟ και κοινών, με βάση τις προτεραιότητες και ανάγκες, που προκύπτουν από την ανάπτυξη σχετικών εγχειρημάτων στην Ελλάδα. Η πρώτη έκδοση έγινε με το βιβλίο: “Το Νερό ως Κοινό Αγαθό, πέρα από τις Εταιρίες και το Κράτος”, Κώστας Νικολάου (πρόλογος: Oscar Olivera), Εκδόσεις Λαϊκό Πανεπιστήμιο Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας “UnivSSE Coop”, Θεσσαλονίκη 2017, 176 σελίδες, ISBN: 978-618-83341-0-6

Το Λαϊκό Πανεπιστήμιο ΚΑΛΟ συμμετείχε επίσης με εισηγήσεις ή/και με stand (ενδεικτικά) σε:
Ευρωπαϊκή συνάντηση συλλογικοτήτων, Amsterdam, (2013)
Διεθνές σεμινάριο αλληλέγγυας και συνεργατικής οικονομίας (ευρωπαϊκό πρόγραμμα Growl), Θεσσαλονίκη (2014)
Φεστιβάλ Αλληλέγγυας και Συνεργατικής Οικονομίας, Αθήνα (2014, 2015, 2016, 2017)
Φεστιβάλ Άμεσης Δημοκρατίας, Θεσσαλονίκη (2014, 2015)
Green Wave Festival, Θεσσαλονίκη (2014, 2015, 2016, 2017)
Συνέδριο Δια Βίου Μάθησης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (2015)
Διακρατική συνάντηση Κ.ΑΛ.Ο., Θεσσαλονίκη (2015)
Εκστρατεία ενάντια στις διατλαντικές συμφωνίες TTIP-CETA-TiSA (2015)
European Forum on Social Solidarity Economy, European Parliament, Brussels (2016)
Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την αστική γεωργία MADRE (2017)
1η Πανελλήνια Έκθεση ΚΑΛΟ, Αθήνα (2017)