Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2021

Δράση υποστήριξης νέων στην απασχόληση με εθελοντές μέντορες ΚΑΛΟ

Το Λαϊκό Πανεπιστήμιο ΚΑΛΟ συμμετέχει στην υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος YES με την οργάνωση σεμιναρίων επιμόρφωσης νέων ανέργων εκτός εργασίας-εκπαίδευσης-επαγγελματικής κατάρτισης (NEETs) στη Θεσσαλονίκη στην περίοδο 2020-2021 σε συνεργασία με την ΑΝΚΑ.

Στο πλαίσιο του YES υλοποιεί επίσης και μια δράση υποστήριξης των νέων (mentoring), που παρακολούθησαν τα σεμινάρια και αναζητούν απασχόληση ή/και να δημιουργήσουν συνεταιριστική επιχείρηση – φορέα ΚΑΛΟ.

Η δράση αυτή υλοποιείται από εθελοντές μέντορες ΚΑΛΟ και για τον σκοπό αυτό ξεκίνησε η οργάνωση workshops ανά ομάδες μεντόρων.