Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023

Το Λαϊκό Πανεπ. ΚΑΛΟ στο GreenWave Festival, 13-15.9.2023

Το Λαϊκό Πανεπ. ΚΑΛΟ συμμετέχει στο GreenWave Festival, 13 έως 15 Σεπ. 2023, πάρκο ΧΑΝΘ.

Σε περίπτερα:

- η Ένωση Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. Κεντρικής Μακεδονίας

- το Λαϊκό Πανεπιστήμιο Κ.ΑΛ.Ο. "UnivSSE Coop"

- η Κοινοπραξία φορέων Κ.ΑΛ.Ο. "Τα πάντα RE"

- η Ενεργειακή Κοινότητα Θεσσαλονίκης - Κεντρικής Μακεδονίας.


Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2023

Το Λαϊκό Πανεπ. ΚΑΛΟ θα συμμετέχει στο GreenWave Festival, 13-15.9.2023


Το Λαϊκό Πανεπιστήμιο Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας "UnivSSE Coop" θα συμμετέχει με περίπτερο στο GreenWave Festival, που θα γίνει από Τετάρτη 13 έως Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023, στο πάρκο ΧΑΝΘ, Θεσσαλονίκη.