Βιβλιογραφικό Υλικό


 1. Αγγελόπουλος Γ., Κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία: αντιστάσεις και προοπτικές, Αυγή, 25.1.2013, www.avgi.gr
 2. Αγγελόπουλος Γ., Όταν συμβεί στα πέριξ: Όψεις της κρίσης στα προάστια της Θεσσαλονίκης, Ενθέματα Κυρ. Αυγής, 8.7.2013, http://enthemata.wordpress.com
 3. Αγγέλου Λ., ΠΡΩΣΚΑΛΟ: Η δική μας απάντηση στην κρίση, 28.6.2011, www.proskalo.net
 4. Αδάμ Σ., Περί κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικού ανταγωνισμού: Μια κριτική προσέγγιση, Ενθέματα Κυρ. Αυγής, 1.4.2012, http://enthemata.wordpress.com
 5. Αδάμ Σ., ΠαπαθεοδώρουΧ., Κοινωνική οικονομία και κοινωνικός αποκλεισμός, ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, Αθήνα, 2010
 6. Ανοιχτό Δίκτυο, Διακήρυξη αρχών του κινήματος απευθείας διάθεσης προϊόντων στη Θεσσαλονίκη, Ανοιχτό δίκτυο για την απευθείας διάθεση προϊόντων στη Θεσσαλονίκη, 5.2.2013, www.proskalo.net
 7. Bauwens M., Bollier D., Helfric S., Rigi J., Seaman G., Söderberg J., Victor R., Γιωτίτσας Χ., Δαφέρμος Γ., Κωστάκης Β., Μπρούμας Α., Πέρα από το κράτος και την αγορά: Η ομότιμη προοπτική, Βορειοδυτικές Εκδόσεις, Ιωάννινα, 2014
 8. Bauwens M., Η πολιτική οικονομία της ομότιμης παραγωγής, P2P Foundation, http://p2pfoundation.net
 9. Colletis G., Η κοινωνία θα διαμορφώσει το νέο μοντέλο ανάπτυξης, Εφημερίδα των Συντακτών, 31.5.2014
 10. Colletis G., Έξω από την κρίση: για μια χώρα που μας αξίζει, Εκδ. Λιβάνη, 2014
 11. Γριτζάς Γ., Καβουλάκος Κ.Ι., Αμανατίδου Ε., Εναλλακτικοί χώροι στην Ελλάδα την εποχή της κρίσης: ορισμένες αρχές ταξινόμησης / αξιολόγησης της «εναλλακτικότητας»,10ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Περιφερειακής Επιστήμης ERSA, 1-2 Ιουνίου 2012, Θεσσαλονίκη
 12. Damier V., Anarcho-syndicalism in the 20th Century, Black Cat Press, Edmonton, Alberta, Canada, 2009 
 13. Dolgoff S. (επιμ.), Αναρχικές κολλεκτίβες. Η εργατική αυτοδιεύθυνση στην ισπανική επανάσταση, Αθήνα, Διεθνής Βιβλιοθήκη, 1982
 14. Douvitsa I., Kassavetis D., Cooperatives: an alternative to water privatization in Greece, Social Enterprise Journal, 10(2): 135-154, 2014
 15. Ζιώγας Η., Κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία: Παραπαίδι της αγοράς και του κράτους ή όχημα προς μετακαπιταλιστικές και αυτόνομες κοινωνίες; www.poulantzas.gr
 16. Gritzas G., Kavoulakos K., Diverse economies and alternative spaces: An overview of approaches and practices, European Urban and Regional Studies, 1-18, 2015
 17. Hogan D., Βιομηχανική κολλεκτιβοποίηση κατά τη διάρκεια της Ισπανικής Επανάστασης, 7.8.2010, http://autopoiesis-gr.blogspot.gr
 18. Καρυώτης Θ., Κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία και ευρύτερη κοινωνική αλλαγή: Συμπλεύσεις, τριβές και προκλήσεις, 24.12.2013, www.autonomias.net
 19. Καβουλάκος Κ., Γριτζάς Γ., Κινήματα και εναλλακτικοί χώροι στην Ελλάδα της κρίσης: Μια νέα κοινωνία πολιτών, Στο: Το πολιτικό πορτραίτο της Ελλάδας - Κρίση και η αποδόμηση του πολιτικού (Επιμέλεια: Ν Δεμερτζής, Ν. Γεωργαράκης), Εκδ. Gutenberg - Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Αθήνα, 2015
 20. Καβουλάκος Κ., Γριτζάς Γ., Εναλλακτικοί Οικονομικοί και Πολιτικοί Χώροι: Κοινωνικά κινήματα και χωρική ανάπτυξη, Εκδ. Κάλλιπος, http://repository.kallipos.gr, 2016
 21. Κασσαβέτης Δ., Η διαχρονική σημασία και ο ρόλος της συνεταιριστικής νομοθεσίας στην Ελλάδα, Εκδ. Ι.Σ.Ε.Μ., Αθήνα, 1995
 22. Κασσαβέτης Δ., Συνεταιριστικοί θεσμοί, Εκδ. Κατσαρού, Αθήνα, 2005
 23. Κασσαβέτης Δ., Κώδικας Συνεταιρισμών, Εκδ. Κατσαρού, Αθήνα, 2006
 24. Κιουπκιολής Α., Για τα κοινά της ελευθερίας, Εκδ. Εξάρχεια, Αθήνα, 2014
 25. Κολέμπας Γ., Γιόκαρης Β., Κοινωνικοποίηση. Η διέξοδος από τις συμπληγάδες του κρατισμού και της ιδιωτικοποίησης, Εκδόσεις των Συναδέλφων, Αθήνα, 2012
 26. Κολέμπας Γ., Ο σύγχρονος κοινοτισμός, Εκδόσεις των Συναδέλφων, Αθήνα, 2015
 27. Λιερός Γ., Υπαρκτός καινούργιος κόσμος. Κοινωνική/αλληλέγγυα και συνεργατική οικονομία, Εκδόσεις των Συναδέλφων, Αθήνα, 2012
 28. Λιερός Γ., Σκέψεις για την άμεση δημοκρατία, Εκδόσεις των Συναδέλφων, Αθήνα, 2012
 29. Λινάρδος-Ρυλμόν Π., Η αλληλέγγυα οικονομία και ο χαρακτήρας της ανατροπής, Red NoteBook, 7.11.2012, http://rednotebook.gr
 30. Mance E. A., Οικονομικά της αλληλεγγύης, www.poulantzas.gr
 31. Μαριάδης Σ., Συνεργατισμός – Συνεταιρισμοί, Εκδ. Αμφικτυονία Ελληνισμού, Θεσσαλονίκη, 2012
 32. Μαυρόγιαννης Δ., Κασσαβέτης Δ. (επιμ.), Κείμενα ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς συνεταιριστικού δικαίου και πολιτικής, Εκδ. Σάκκουλα, 1998
 33. Μπλιώνης Γ., Ηθική κατανάλωση, συνεταιρισμοί, εθελοντική απλότητα και περιβαλλοντική εκπαίδευση, 6.6.2011, www.proskalo.net
 34. Νάκου Π., Σταμπουλής Γ., Η ανάπτυξη των συνεταιρισμών ως χωρικά ενσωματωμένη επιχειρηματική καινοτομία: Το παράδειγμα του Mondragon Cooperative Corporation (MCC), 9ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Περιφερειακής Επιστήμης ERSA, 6-7 Μαΐου 2011, Αθήνα
 35. Νικολάου Κ., Η κρίση και η κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία, Διαλεκτικά, 27.6.2011, www.dialektika.gr
 36. Νικολάου Κ., Επιστήμη και κρίση: Προσεγγίζοντας την κοινωνικά δίκαιη έξοδο, Πρακτικά 21ου Πανελλήνιου Συνέδριου Χημείας, ΕΕΧ, Θεσσαλονίκη, 9-12 Δεκεμβρίου 2011.Επίσης στο: Διαλεκτικά, 10.12.2011, www.dialektika.gr
 37. Νικολάου Κ., Μια συνεργατική πρόταση για να περάσει το πόσιμο νερό στα χέρια των πολιτών, Διαλεκτικά, 29.11.2011, www.dialektika.gr
 38. Νικολάου Κ., Η συνεργατική εναλλακτική της κοινωνίας απέναντι στην κερδοσκοπική συμμαχία της διαχείρισης των απορριμμάτων, Για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, 1(46), 2012. Επίσης στο: Διαλεκτικά, 6.2.2012,www.dialektika.gr
 39. Νικολάου Κ., Ακρίβεια, κρίση και αλληλέγγυοι κοινωνικοί καταναλωτικοί συνεταιρισμοί, Διαλεκτικά, 2.10.2012, www.dialektika.gr
 40. Νικολάου Κ., Η αναγκαιότητα ανάπτυξης του συνεργατισμού διαμέσου της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνέδριου για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, ΠΕΕΚΠΕ, Θεσσαλονίκη,30 Νοε. - 2 Δεκ. 2012. Επίσης στο: Διαλεκτικά, 2.12.2012, www.dialektika.gr
 41. Νικολάου Κ., Η δυνατότητα συνεργατικής διαχείρισης της ύδρευσης-αποχέτευσης. Η περίπτωση της Θεσσαλονίκης, Για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, 3 (48), 2013
 42. Νικολάου Κ., Προστασία περιβάλλοντος με συνεργατισμό και αλληλεγγύη σε νερό, ενέργεια, τροφή, απορρίμματα (ΝΕΤΑ), Διαλεκτικά, 9.6.2013, www.dialektika.gr 
 43. Νικολάου Κ., Συνεργατισμός: Ένας υπαρκτός κόσμος αντίστασης, κοινωνικής αλληλεγγύης και δημιουργίαςΚυριακάτικη Ελευθεροτυπία, 1.12.2013. Επίσης στο: Διαλεκτικά, 1.12.2013, www.dialektika.gr
 44. Νικολάου Κ., Από το κίνημα της πατάτας στο συνεταιριστικό παντοπωλείοΚυριακάτικη Ελευθεροτυπία, 4.1.2014. Επίσης στο: Διαλεκτικά, 8.1.2014, www.dialektika.gr
 45. Νικολάου Κ., Πάμε σαν άλλοτε: Κοινωνικός και αλληλέγγυος καταναλωτικός συνεταιρισμός, Εφημερίδα των Συντακτών, 26.1.2014. Επίσης στο: Διαλεκτικά, 27.1.2014, www.dialektika.gr
 46. Νικολάου Κ., Επτά παραδείγματα εφαρμογών της κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας στην προστασία περιβάλλοντος, Πρακτικά 5ου Περιβαλλοντικού Συνέδριου Μακεδονίας, ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ, Θεσσαλονίκη, 14-16 Μαρτίου 2014. Επίσης στο: Διαλεκτικά, 21.3.2014, www.dialektika.gr
 47. Νικολάου Κ., Κριτική της πολιτικής οικονομίας του νερού και η συνεργατική εναλλακτικήΔιαλεκτικά, 25.8.2014, www.dialektika.gr
 48. Nikolaou K., Critique of political economy of water and the collaborative alternative, European Water Movement, http://europeanwater.org, 25.8.2014
 49. Nikolaou K., Critique de l' économie politique de l' eau et alternative collaborative, European Water Movement, http://europeanwater.org, 25.8.2014
 50. Nikolaou K., Another world exists: Thousands of water cooperatives on the planet, Forum Alternatif Mondial de l'Eau, www.fame2012.org, 17.9.2014
 51. Νικολάου Κ., Ένας άλλος κόσμος υπάρχει: Χιλιάδες συνεταιρισμοί νερού στον πλανήτηΔιαλεκτικά, 18.9.2014, www.dialektika.gr
 52. Nikolaou K., L'attente d'un cadre légal favorable aux coopératives - Comment rompre avec les politiques qui donnent tous les pouvoirs aux entreprises? , L'Humanité, 3.3.2015
 53. Nikolaou K., Cooperatives, innovation, sustainability: The case of Bios Coop in a dynamic process of economic evolution, International Conference “Co-ops for you: Bringing people together”, Cooperative Central Bank, Limassol, Cyprus, 7 July 2015
 54. Νικολάου Κ., Παπαφιλίππου Α., Μάθηση και πληροφόρηση για την κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία, Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου Διά Βίου Μάθησης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 27-28 Ιουνίου 2015
 55. Νικολάου Κ., Σημειώσεις για τον Ολοκληρωμένο Συνεταιρισμό Καταλονίας, Διαλεκτικά, 22.12.2015, www.dialektika.gr
 56. Νικολάου Κ., Η φύση της εργασίας στο συνεταιρισμό: Ούτε αφεντικά, ούτε μισθωτοί-υπάλληλοι, αλλά ελεύθεροι συνεταιρισμένοι δημιουργοί, Διαλεκτικά, 22.2.2016, www.dialektika.gr
 57. Νικολόπουλος Τ., Καπογιάννης Δ., Κοινωνική οικονομία της αλληλεγγύης ή της αγοράς; Ενθέματα, 3.4.2011, http://enthemata.wordpress.com
 58. Νικολόπουλος Τ., Καπογιάννης Δ., Εισαγωγή στην κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία, Εκδόσεις των Συναδέλφων, Αθήνα, 2012
 59. Παζαΐτης Α., Ομότιμη Παραγωγή: Ενας νέος κόσμος, όπως τον γνωρίζουμε από παλιά. Ο διαμοιρασμός της γνώσης στα ομότιμα εγχειρήματα του ελεύθερου λογισμικού, http://www.toperiodiko.gr, 2016
 60. Παπαϊωάννου Σ., Η αλληλέγγυα οικονομία: μια διέξοδος ελπίδας μα και ανάγκης, 27.6.2011, www.proskalo.net
 61. Papaphilippou A., Die Agrargenossenschaften in Griechenland. Ihre Entstehung und Entwicklung während der Umwandlung einer Feudalgesellschaft in eine Gesellschaft an der Peripherie des Kapitalistischen Systems, Doctorgrade Dissertation, Westfälischen Wilhelms Universität zu Münster, Deutschland, 1985
 62. ΠΡΩ.Σ.Κ.ΑΛ.Ο., Κείμενο διακήρυξης, Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, 25.5.2011, www.proskalo.net
 63. RIPESS, Η Οικονομία που χρειαζόμαστε, Διακήρυξη του κινήματος της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στο Rio+20, Διαλεκτικά, 3.9.2012, www.dialektika.gr
 64. RIPESS EUROPE, Η παγκοσμιοποίηση της αλληλεγγύης, Μανιφέστο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, Βαρκελώνη 2011, Διαλεκτικά, 3.9.2012, www.dialektika.gr
 65. Ρουμελιώτης Α., Μπορώ και χωρίς ευρώ, Εκδ. Ιανός, Αθήνα, 2012
 66. Ruggeri A., Οι ανακτημένες επιχειρήσεις της Αργεντινής, Εκδ. Ακυβέρνητες πολιτείες, Θεσσαλονίκη, 2014
 67. Souchy A., Κολλεκτιβισμός και αυτοδιαχείριση στην Ισπανία, 1936-39, Αθήνα, Ελεύθερος Τύπος, 1991
 68. Σταμπουλής Γ., Μοντραγκόν: Η πόλη χωρίς ανεργία! Αυγή, 2.3.20013, www.avgi.gr
 69. Τρεμόπουλος Μ., Αλληλέγγυα και συνεργατική οικονομία στην Ευρώπη, 24.6.2011, www.proskalo.net
 70. Τσομπάνογλου Γ. (επιμ.), Η Ανάδυση της Κοινωνικής Οικονομίας, Εκδ. Παπαζήσης, Αθήνα, 2008
 71. Χασιώτης Λ. (επιμ.), Η κολεκτιβοποίηση στην Ισπανία, 1936-1939. Μαρτυρίες και κριτικές προσεγγίσεις, Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις των ξένων, 2013
 72. Χρυσόγελος Ν., Κοινωνικές-Συμμετοχικές επιχειρήσεις και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Ένα άλλο ενεργειακό μέλλον είναι εφικτό, 8.3.2012, www.chrysogelos.gr