Βιβλιογραφικό Υλικό


 1. Αγγελόπουλος Γ., Κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία: αντιστάσεις και προοπτικές, Αυγή, 25.1.2013, www.avgi.gr
 2. Αγγελόπουλος Γ., Όταν συμβεί στα πέριξ: Όψεις της κρίσης στα προάστια της Θεσσαλονίκης, Ενθέματα Κυρ. Αυγής, 8.7.2013, http://enthemata.wordpress.com
 3. Aggelou L., Producer - consumer networks and cooperatives, Growl International course “Solidarity and cooperative economy”, 1-6 October 2014, Thessaloniki, Greece
 4. Αγγέλου Λ., ΠΡΩΣΚΑΛΟ: Η δική μας απάντηση στην κρίση, 28.6.2011, www.proskalo.net
 5. Αδάμ Σ., Περί κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικού ανταγωνισμού: Μια κριτική προσέγγιση, Ενθέματα Κυρ. Αυγής, 1.4.2012, http://enthemata.wordpress.com
 6. Αδάμ Σ., ΠαπαθεοδώρουΧ., Κοινωνική οικονομία και κοινωνικός αποκλεισμός, ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, Αθήνα, 2010
 7. Ανοιχτό Δίκτυο, Διακήρυξη αρχών του κινήματος απευθείας διάθεσης προϊόντων στη Θεσσαλονίκη, Ανοιχτό δίκτυο για την απευθείας διάθεση προϊόντων στη Θεσσαλονίκη, 5.2.2013, www.proskalo.net
 8. Bauwens M., Bollier D., Helfric S., Rigi J., Seaman G., Söderberg J., Victor R., Γιωτίτσας Χ., Δαφέρμος Γ., Κωστάκης Β., Μπρούμας Α., Πέρα από το κράτος και την αγορά: Η ομότιμη προοπτική, Βορειοδυτικές Εκδόσεις, Ιωάννινα, 2014
 9. Bauwens M., Η πολιτική οικονομία της ομότιμης παραγωγής, P2P Foundation, http://p2pfoundation.net
 10. CICOPA, Παγκόσμια Χαρακτηριστικά των Κοινωνικών ΣυνεταιρισμώνΚοινωνική Οικονομία, 10, 2016 
 11. Colletis G., Η κοινωνία θα διαμορφώσει το νέο μοντέλο ανάπτυξης, Εφημερίδα των Συντακτών, 31.5.2014
 12. Colletis G., Έξω από την κρίση: για μια χώρα που μας αξίζει, Εκδ. Λιβάνη, 2014
 13. Coriat B., Le retour des communs, Revue de la régulation, 14, 2013
 14. Coriat B., Le retour des communs. La crise de l'idéologie propriétaire, Ed. Les liens qui libèrent, 2015
 15. Coriat B., Commoners de tous les pays, unissez-vous !, Libération, 26.6.2015
 16. Γριτζάς Γ., Καβουλάκος Κ.Ι., Αμανατίδου Ε., Εναλλακτικοί χώροι στην Ελλάδα την εποχή της κρίσης: ορισμένες αρχές ταξινόμησης / αξιολόγησης της «εναλλακτικότητας»,10ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Περιφερειακής Επιστήμης ERSA, 1-2 Ιουνίου 2012, Θεσσαλονίκη
 17. Damier V., Anarcho-syndicalism in the 20th Century, Black Cat Press, Edmonton, Alberta, Canada, 2009 
 18. Dolgoff S. (επιμ.), Αναρχικές κολλεκτίβες. Η εργατική αυτοδιεύθυνση στην ισπανική επανάσταση, Αθήνα, Διεθνής Βιβλιοθήκη, 1982
 19. Douvitsa I., Kassavetis D., Cooperatives: an alternative to water privatization in Greece, Social Enterprise Journal, 10(2): 135-154, 2014
 20. Douvitsa I., Kassavetis D., The Greek co-operative movement during the fiscal crisis, www.thenews.coop, 24.3.2015
 21. Δουβίτσα Ι., Η εποπτεία και ο έλεγχος των αγροτικών συνεταιρισμών, Διδακτορική Διατριβή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Κομοτηνή, 2016
 22. Ζιώγας Η., Κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία: Παραπαίδι της αγοράς και του κράτους ή όχημα προς μετακαπιταλιστικές και αυτόνομες κοινωνίες; www.poulantzas.gr
 23. Fonteneau B.,  Neamtan N., Wanyama F.,  Morais L.P.,  De Poorter M., Social and Solidarity Economy: Building a Common Understanding,  International Training Centre of the International Labour Organization - ILO, 2010 
 24. Gritzas G., Kavoulakos K., A theoretical framework of alternative economic and political spaces, Growl International course “Solidarity and cooperative economy”, 1-6 October 2014, Thessaloniki, Greece
 25. Gritzas G., Kavoulakos K., Diverse economies and alternative spaces: An overview of approaches and practices, European Urban and Regional Studies, 1-18, 2015 
 26. Henrÿ H., Κατευθυντήριες γραμμές για την Συνεταιριστική Νομοθεσία, International Labour Organization - ILO, Geneva, 2016 
 27. Hogan D., Βιομηχανική κολλεκτιβοποίηση κατά τη διάρκεια της Ισπανικής Επανάστασης, 7.8.2010, http://autopoiesis-gr.blogspot.gr
 28. ICA, Σχέδιο για μια συνεταιριστική δεκαετία, Διεθνής Συνεταιριστική Συμμαχία - ICA, 2013 
 29. ICA, Guidance Notes to the Co-operative Principles,  International Co-operative Alliance, 2015 
 30. ICA, Ερμηνευτικές Οδηγίες για τις Συνεταιριστικές Αρχές,  International Co-operative Alliance, 2015, Κοινωνική Οικονομία, 7, 2016
 31. ICA, Co-operative Governance Fit to Build Resilience in the Face of Complexity,  International Co-operative Alliance, 2015
 32. ICA, Συνεταιριστική Διακυβέρνηση Κατάλληλη να Χτίσει Ανθεκτικότητα για την Αντιμετώπιση της Πολυπλοκότητας, Μέρος 1,  International Co-operative Alliance, Κοινωνική Οικονομία, 10, 2016
 33. ICA, Συνεταιριστική Διακυβέρνηση Κατάλληλη να Χτίσει Ανθεκτικότητα για την Αντιμετώπιση της Πολυπλοκότητας, Μέρος 2,  International Co-operative Alliance, Κοινωνική Οικονομία, 10, 2016
 34. ICA, Παγκόσμια Διακήρυξη για τους συνεταιρισμούς εργαζομένων,  International Co-operative Alliance, Κοινωνική Οικονομία, 10, 2016
 35. ICA - Euricse, World Co-operative Monitor. Exploring the Co-operative Economy, Report 2016
 36. ICA, Διακήρυξη της 3ης Διεθνούς Διάσκεψης Κορυφής των Συνεταιρισμών 2016: Το νερό σε συνεταιρισμούς πολιτών,  International Co-operative Alliance, Québec, Canada, 11-13.10.2016
 37. ILO,  Σύσταση Νο 193 του ILO για την προώθηση των Συνεταιρισμών, 90ή Σύνοδος της ILO, 3.6.2002,  International Labour Organization, Κοινωνική Οικονομία, 3, 2015
 38. Καβουλάκος Κ., Γριτζάς Γ., Κινήματα και εναλλακτικοί χώροι στην Ελλάδα της κρίσης: Μια νέα κοινωνία πολιτών, Στο: Το πολιτικό πορτραίτο της Ελλάδας - Κρίση και η αποδόμηση του πολιτικού (Επιμέλεια: Ν Δεμερτζής, Ν. Γεωργαράκης), Εκδ. Gutenberg - Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Αθήνα, 2015
 39. Καβουλάκος Κ., Γριτζάς Γ., Εναλλακτικοί Οικονομικοί και Πολιτικοί Χώροι: Κοινωνικά κινήματα και χωρική ανάπτυξη, Εκδ. Κάλλιπος, http://repository.kallipos.gr, 2016
 40. Καμενίδης Χ., Συνεταιρισμοί: Αρχές, Οικονομική-Πολιτική Ανάπτυξη, Οργάνωση, Νομοθεσία, Εκδ. Κυριακίδη, 2016
 41. Καρυώτης Θ., Κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία και ευρύτερη κοινωνική αλλαγή: Συμπλεύσεις, τριβές και προκλήσεις, 24.12.2013, www.autonomias.net
 42. Κασσαβέτης Δ., Η διαχρονική σημασία και ο ρόλος της συνεταιριστικής νομοθεσίας στην Ελλάδα, Εκδ. Ι.Σ.Ε.Μ., Αθήνα, 1995
 43. Κασσαβέτης Δ., Η διαχρονική σημασία και ο ρόλος της συνεταιριστικής νομοθεσίας στην Ελλάδα, Εκδ. Ι.Σ.Ε.Μ., Αθήνα, 1995
 44. Κασσαβέτης Δ., Κώδικας Συνεταιρισμών, Εκδ. Κατσαρού, Αθήνα, 2006
 45. Κιουπκιολής Α., Για τα κοινά της ελευθερίας, Εκδ. Εξάρχεια, Αθήνα, 2014
 46. Κλήμης Α., Oι συνεταιρισμοί στην Ελλάδα. Τόμος 1: Από την αρχαιότητα μέχρι και το 1922, Εκδ. Ι.Πιτσιλός, Αθήνα, 1985
 47. Κλήμης Α., Oι συνεταιρισμοί στην Ελλάδα. Τόμος 2: Από τη μικρασιατική καταστροφή μέχρι την ίδρυση της Πανελληνίου Συνομοσπονδίας Γεωργικών Συνεταιρισμών, 1923 - 1934/5, Εκδ. ΠΑΣΕΓΕΣ, Αθήνα, 1988
 48. Κλήμης Α., Oι συνεταιρισμοί στην Ελλάδα. Τόμος 3: Η συνεταιριστική ζωή κατά έτη - θέματα - τόπους την περίοδο 1935 - 1945, Αθήνα, 1991
 49. Κλήμης Α., Oι συνεταιρισμοί στην Ελλάδα. Τόμος 4: Η συνεταιριστική ζωή κατά έτη - θέματα - τόπους την περίοδο 1946 - 1960, Εκδ. ΣΕΚΑΠ, Ξάνθη-Αθήνα, 1996
 50. Κλήμης Α., Oι συνεταιρισμοί στην Ελλάδα. Τόμος 5: Η συνεταιριστική ζωή κατά έτη - θέματα - τόπους την περίοδο 1961 - 1976, Εκδ. ΣΕΚΑΠ, Αθήνα, 1999
 51. Κλήμης Α., Oι συνεταιρισμοί στην Ελλάδα. Τόμος 6: Οι μεγάλοι νεότεροι συνεταιριστές, Αθήνα, 2006
 52. Κλήμης Α.+, Παπαγεωργίου Κ., Κλήμη-Καμινάρη Ο., Oι συνεταιρισμοί στην Ελλάδα. Τόμος 7: Η συνεταιριστική ζωή κατά έτη - θέματα - τόπους την περίοδο 1977 - 1981, ΙΣΕΜ - Εκδ. Αμφιλύκη, Αθήνα-Πάτρα, 2014
 53. Κλήμης Α.+, Παπαγεωργίου Κ., Κλήμη-Καμινάρη Ο., Oι συνεταιρισμοί στην Ελλάδα. Τόμος 8: Η συνεταιριστική ζωή κατά έτη - θέματα - τόπους την περίοδο 1982 - 1993, ΙΣΕΜ - Εκδ. Αμφιλύκη, Αθήνα-Πάτρα, 2014
 54. Κολέμπας Γ., Γιόκαρης Β., Κοινωνικοποίηση. Η διέξοδος από τις συμπληγάδες του κρατισμού και της ιδιωτικοποίησης, Εκδόσεις των Συναδέλφων, Αθήνα, 2012
 55. Κολέμπας Γ., Ο σύγχρονος κοινοτισμός, Εκδόσεις των Συναδέλφων, Αθήνα, 2015
 56. Laville J.L., The Solidarity Economy: An International Movement, RCCS Annual Review, 2, 2010
 57. Laville J.L., L'Économie sociale et solidaire, Ed. Seuil, 2016
 58. Laville J.L., Quel projet d’avenir pour l’économie sociale ?, L'Humanité, 4.4.2017
 59. Λιερός Γ., Υπαρκτός καινούργιος κόσμος. Κοινωνική/αλληλέγγυα και συνεργατική οικονομία, Εκδόσεις των Συναδέλφων, Αθήνα, 2012
 60. Λιερός Γ., Σκέψεις για την άμεση δημοκρατία, Εκδόσεις των Συναδέλφων, Αθήνα, 2012
 61. Λινάρδος-Ρυλμόν Π., Η αλληλέγγυα οικονομία και ο χαρακτήρας της ανατροπής, Red NoteBook, 7.11.2012, http://rednotebook.gr
 62. Mance E. A., Οικονομικά της αλληλεγγύης, www.poulantzas.gr
 63. Μαριάδης Σ., Συνεργατισμός – Συνεταιρισμοί, Εκδ. Αμφικτυονία Ελληνισμού, Θεσσαλονίκη, 2012
 64. Μαυρόγιαννης Δ., Κασσαβέτης Δ. (επιμ.), Κείμενα ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς συνεταιριστικού δικαίου και πολιτικής, Εκδ. Σάκκουλα, 1998
 65. Μπλιώνης Γ., Ηθική κατανάλωση, συνεταιρισμοί, εθελοντική απλότητα και περιβαλλοντική εκπαίδευση, 6.6.2011, www.proskalo.net
 66. Νάκου Π., Σταμπουλής Γ., Η ανάπτυξη των συνεταιρισμών ως χωρικά ενσωματωμένη επιχειρηματική καινοτομία: Το παράδειγμα του Mondragon Cooperative Corporation (MCC), 9ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Περιφερειακής Επιστήμης ERSA, 6-7 Μαΐου 2011, Αθήνα
 67. Νικολάου Κ., Η κρίση και η κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία, Διαλεκτικά, 27.6.2011, www.dialektika.gr
 68. Νικολάου Κ., Επιστήμη και κρίση: Προσεγγίζοντας την κοινωνικά δίκαιη έξοδο, Πρακτικά 21ου Πανελλήνιου Συνέδριου Χημείας, ΕΕΧ, Θεσσαλονίκη, 9-12 Δεκεμβρίου 2011.Επίσης στο: Διαλεκτικά, 10.12.2011, www.dialektika.gr
 69. Νικολάου Κ., Μια συνεργατική πρόταση για να περάσει το πόσιμο νερό στα χέρια των πολιτών, Διαλεκτικά, 29.11.2011, www.dialektika.gr
 70. Νικολάου Κ., Η συνεργατική εναλλακτική της κοινωνίας απέναντι στην κερδοσκοπική συμμαχία της διαχείρισης των απορριμμάτων, Για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, 1(46), 2012. Επίσης στο: Διαλεκτικά, 6.2.2012,www.dialektika.gr
 71. Νικολάου Κ., Ακρίβεια, κρίση και αλληλέγγυοι κοινωνικοί καταναλωτικοί συνεταιρισμοί, Διαλεκτικά, 2.10.2012, www.dialektika.gr
 72. Νικολάου Κ., Η αναγκαιότητα ανάπτυξης του συνεργατισμού διαμέσου της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνέδριου για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, ΠΕΕΚΠΕ, Θεσσαλονίκη,30 Νοε. - 2 Δεκ. 2012. Επίσης στο: Διαλεκτικά, 2.12.2012, www.dialektika.gr
 73. Νικολάου Κ., Η δυνατότητα συνεργατικής διαχείρισης της ύδρευσης-αποχέτευσης. Η περίπτωση της Θεσσαλονίκης, Για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, 3 (48), 2013
 74. Νικολάου Κ., Προστασία περιβάλλοντος με συνεργατισμό και αλληλεγγύη σε νερό, ενέργεια, τροφή, απορρίμματα (ΝΕΤΑ), Διαλεκτικά, 9.6.2013, www.dialektika.gr 
 75. Νικολάου Κ., Συνεργατισμός: Ένας υπαρκτός κόσμος αντίστασης, κοινωνικής αλληλεγγύης και δημιουργίαςΚυριακάτικη Ελευθεροτυπία, 1.12.2013. Επίσης στο: Διαλεκτικά, 1.12.2013, www.dialektika.gr
 76. Νικολάου Κ., Από το κίνημα της πατάτας στο συνεταιριστικό παντοπωλείοΚυριακάτικη Ελευθεροτυπία, 4.1.2014. Επίσης στο: Διαλεκτικά, 8.1.2014, www.dialektika.gr
 77. Νικολάου Κ., Πάμε σαν άλλοτε: Κοινωνικός και αλληλέγγυος καταναλωτικός συνεταιρισμός, Εφημερίδα των Συντακτών, 26.1.2014. Επίσης στο: Διαλεκτικά, 27.1.2014, www.dialektika.gr
 78. Νικολάου Κ., Επτά παραδείγματα εφαρμογών της κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας στην προστασία περιβάλλοντος, Πρακτικά 5ου Περιβαλλοντικού Συνέδριου Μακεδονίας, ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ, Θεσσαλονίκη, 14-16 Μαρτίου 2014. Επίσης στο: Διαλεκτικά, 21.3.2014, www.dialektika.gr
 79. Νικολάου Κ., Κριτική της πολιτικής οικονομίας του νερού και η συνεργατική εναλλακτικήΔιαλεκτικά, 25.8.2014, www.dialektika.gr
 80. Nikolaou K., Critique of political economy of water and the collaborative alternative, European Water Movement, http://europeanwater.org, 25.8.2014
 81. Nikolaou K., Critique de l' économie politique de l' eau et alternative collaborative, European Water Movement, http://europeanwater.org, 25.8.2014
 82. Nikolaou K., Another world exists: Thousands of water cooperatives on the planet, Forum Alternatif Mondial de l'Eau, www.fame2012.org, 17.9.2014
 83. Νικολάου Κ., Ένας άλλος κόσμος υπάρχει: Χιλιάδες συνεταιρισμοί νερού στον πλανήτηΔιαλεκτικά, 18.9.2014, www.dialektika.gr
 84. Nikolaou K., Dialectical approach and delimitations of the social solidarity economy. Case: the political economy of the water cooperative management, Growl International course “Solidarity and cooperative economy”, 1-6 October 2014, Thessaloniki, Greece
 85. Nikolaou K., L'attente d'un cadre légal favorable aux coopératives - Comment rompre avec les politiques qui donnent tous les pouvoirs aux entreprises? , L'Humanité, 3.3.2015
 86. Νικολάου Κ., Μετεξέλιξη, μορφές και δυναμική του κοινωνικού συνεταιριστικού κινήματος, Συνέδριο Κοινωνικής Οικονομίας και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, Θέρμη – Θεσσαλονίκη, 5 Ιουνίου 2015
 87. Νικολάου Κ., Παπαφιλίππου Α., Μάθηση και πληροφόρηση για την κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία, Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου Διά Βίου Μάθησης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 27-28 Ιουνίου 2015
 88. Nikolaou K., Cooperatives, innovation, sustainability: The case of Bios Coop in a dynamic process of economic evolution, International Conference “Co-ops for you: Bringing people together”, Cooperative Central Bank, Limassol, Cyprus, 7 July 2015
 89. Νικολάου Κ., Η επίδραση της υψηλής ποιότητας προϊόντων στην αποτελεσματικότητα εναλλακτικών κοινωνικο-οικονομικών δομών. Το παράδειγμα του Βίος Coop, Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, ΕΑΒΒΕ, Παρανέστι Δράμας, 22-24 Νοεμβρίου 2015
 90. Νικολάου Κ., Σημειώσεις για τον Ολοκληρωμένο Συνεταιρισμό Καταλονίας, Διαλεκτικά, 22.12.2015, www.dialektika.gr
 91. Nikolaou K., The management of water as a commons in the context of social solidarity economy, Proceedings of the 1st European Forum on Social and Solidarity Economy, European Parliament, Brussels, 28 Jan. 2016
 92. Νικολάου Κ., Βίος Coop: Χτίζοντας ένα κοινωνικά και οικονομικά αλληλέγγυο μέλλον, 3ο Πανελλαδικό Επιχειρηματικό Συνέδριο – Ενότητα: Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, Θεσσαλονίκη, 27 Μαΐου 2016
 93. Νικολάου Κ., Οριοθετήσεις της αλληλέγγυας κοινωνικής οικονομίας, 5ο Σεμινάριο: Εκπαίδευση και αλληλέγγυα κοινωνική οικονομία – Μια πρώτη προσέγγιση - Θεωρία και πράξη, Εργαστήριο Προστασίας Διατήρησης και Αξιοποίησης Αυτοφυών και Ανθοκομικών Ειδών ΕΛΓΟ Δήμητρα – Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος Κρουσσίων, Θεσσαλονίκη, 8 Ιουνίου 2016
 94. Nikolaou K., Social solidarity economy initiatives in Thessaloniki, International Conference – Round Table: Social Economy and Solidarity: exchanges on the Greek and French experiences, IFRIS (Institut Francilien Recherche, Innovation et Société) - Université Paris-Est Marne-la-Vallée, Athens, 7 June 2016
 95. Nikolaou K., Cooperatives, Challenges and Business Opportunities within the Collaborative Economy, 3rd International Summit of Cooperatives, International Co-operative Alliance (ICA) and Desjardins Group Canada, Québec, Canada, 11-13 October 2016
 96. Νικολάου Κ., Η φύση της εργασίας στο συνεταιρισμό: Ούτε αφεντικά, ούτε μισθωτοί-υπάλληλοι, αλλά ελεύθεροι συνεταιρισμένοι δημιουργοί, Διαλεκτικά, 22.2.2016, www.dialektika.gr
 97. Nikolaou K., Social innovation as a key aspect in social and solidarity economy, (Un)Conference of Innovation Ecosystem of Thessaloniki (OKThess) – Coho - Aristotle University of Thessaloniki - CERTH, Thessaloniki, 8 Juin 2017
 98. Νικολάου Κ., Ο συνεργατικός κόσμος οργανώνεται πανελλαδικά, Εφημερίδα των Συντακτών, 27.3.2017. Επίσης στο: Διαλεκτικά, 27.3.2017, www.dialektika.gr
 99. Νικολάου Κ., Προς μια δημοκρατία των κοινών: Μια εισαγωγή, 4ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας, Αθήνα, 9-11.6.2017. Επίσης στο: Διαλεκτικά, 19.6.2017, www.dialektika.gr
 100. Νικολάου Κ., Προσεγγίζοντας την συνεταιριστική εργασία στο πλαίσιο του κοινωνικού μετασχηματισμού, 4ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας, Αθήνα, 9-11.6.2017. Επίσης στο: Διαλεκτικά, 22.6.2017, www.dialektika.gr
 101. Νικολάου Κ., Το Νερό ως Κοινό Αγαθό, πέρα από τις Εταιρίες και το Κράτος, Εκδ. Λαϊκό Πανεπιστήμιο Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας “UnivSSE Coop”, Θεσσαλονίκη, 2017
 102. Νικολόπουλος Τ., Καπογιάννης Δ., Κοινωνική οικονομία της αλληλεγγύης ή της αγοράς; Ενθέματα, 3.4.2011, http://enthemata.wordpress.com
 103. Νικολόπουλος Τ., Καπογιάννης Δ., Εισαγωγή στην κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία, Εκδόσεις των Συναδέλφων, Αθήνα, 2012
 104. Νόμος 1667/1986 - ΦΕΚ 196/Α/6-12-1986, Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις
 105. Νόμος 2716/1999, άρθρο 12, Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης, ΦΕΚ Α96, 17.5.1999
 106. Νόμος 4384/2016 - ΦΕΚ 78/A/26-4-2016, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις 
 107. Νόμος 4423/2016, Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις, ΦΕΚ Α182, 27.9.2016
 108. Νόμος 4430/2016 - ΦΕΚ 205/Α/31-10-2016, Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις 
 109. Παζαΐτης Α., Ομότιμη Παραγωγή: Ενας νέος κόσμος, όπως τον γνωρίζουμε από παλιά. Ο διαμοιρασμός της γνώσης στα ομότιμα εγχειρήματα του ελεύθερου λογισμικού, http://www.toperiodiko.gr, 2016
 110. Πανελλαδική Δικτύωση συνεργατικών εγχειρημάτων Κ.ΑΛ.Ο., Διακήρυξη, 11.6.2017, http://ssecoops.blogspot.gr
 111. Παπαϊωάννου Σ., Η αλληλέγγυα οικονομία: μια διέξοδος ελπίδας μα και ανάγκης, 27.6.2011, www.proskalo.net
 112. Papaphilippou A., Die Agrargenossenschaften in Griechenland. Ihre Entstehung und Entwicklung während der Umwandlung einer Feudalgesellschaft in eine Gesellschaft an der Peripherie des Kapitalistischen Systems, Doctorgrade Dissertation, Westfälischen Wilhelms Universität zu Münster, Deutschland, 1985
 113. Parnell E., Επανεφεύρεση των Συνεταιρισμών, Εκδ. Στοχαστής - Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2000
 114. ΠΡΩ.Σ.Κ.ΑΛ.Ο., Κείμενο διακήρυξης, Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, 25.5.2011, www.proskalo.net
 115. RIPESS, Η Οικονομία που χρειαζόμαστε, Διακήρυξη του κινήματος της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στο Rio+20, Διαλεκτικά, 3.9.2012, www.dialektika.gr
 116. RIPESS EUROPE, Η παγκοσμιοποίηση της αλληλεγγύης, Μανιφέστο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, Βαρκελώνη 2011, Διαλεκτικά, 3.9.2012, www.dialektika.gr
 117. Ρουμελιώτης Α., Μπορώ και χωρίς ευρώ, Εκδ. Ιανός, Αθήνα, 2012
 118. Ruggeri A., Οι ανακτημένες επιχειρήσεις της Αργεντινής, Εκδ. Ακυβέρνητες πολιτείες, Θεσσαλονίκη, 2014
 119. Souchy A., Κολλεκτιβισμός και αυτοδιαχείριση στην Ισπανία, 1936-39, Αθήνα, Ελεύθερος Τύπος, 1991
 120. Σταμπουλής Γ., Μοντραγκόν: Η πόλη χωρίς ανεργία! Αυγή, 2.3.20013, www.avgi.gr
 121. Σταμπουλής Γ., Νάκου Π., Προς ένα συνεταιριστικό μέλλον: μαθαίνοντας από το MondragonΑειχώρος, 25:105-123, 2017
 122. Τρεμόπουλος Μ., Αλληλέγγυα και συνεργατική οικονομία στην Ευρώπη, 24.6.2011, www.proskalo.net
 123. Τσομπάνογλου Γ. (επιμ.), Η Ανάδυση της Κοινωνικής Οικονομίας, Εκδ. Παπαζήσης, Αθήνα, 2008
 124. Χασιώτης Λ. (επιμ.), Η κολεκτιβοποίηση στην Ισπανία, 1936-1939. Μαρτυρίες και κριτικές προσεγγίσεις, Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις των ξένων, 2013
 125. Χρυσόγελος Ν., Κοινωνικές-Συμμετοχικές επιχειρήσεις και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Ένα άλλο ενεργειακό μέλλον είναι εφικτό, 8.3.2012, www.chrysogelos.gr