Κυριακή 11 Μαρτίου 2018

Εκδήλωση για το νερό και παρουσίαση βιβλίου του UnivSSE Coop στην Έδεσσα

Εκδήλωση με θέμα "Το νερό ως κοινό αγαθό" διοργάνωσε ο Σύλλογος Προστασίας Υδρολογικού Συστήματος Εδεσσαίου ποταμού "νεοSOS" στις 11.3.2018 στο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Έδεσσας.
Εισηγητές ήταν η Μπέττυ Φράγκου (εκπαιδευτικός, δημοτική σύμβουλος και πρόεδρος του Συλλόγου "νεοSOS") και ο Κώστας Νικολάου (διδάσκων Οικολογίας και Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας ΑΠΘ και πρόεδρος του Λαϊκού Πανεπ. Κ.ΑΛ.Ο. UnivSSE Coop).
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης έγινε παρουσίαση και διάθεση του βιβλίου "Το Νερό ως Κοινό Αγαθό, πέρα από τις Εταιρίες και το Κράτος” (Κώστας Νικολάου, Εκδόσεις UnivSSE Coop, 2017).