Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018

Παρουσίαση βιβλίου για το νερό του UnivSSE Coop στα Πεύκα Θεσσαλονίκης

Παρουσίαση των βιβλίων: 1) «Η Θεσσαλονίκη των νερών» των Γιώργου Μπλιώνη και Μιχάλη Τρεμόπουλου (Εκδ. Αντιγόνη) και 2) «Το Νερό ως Κοινό Αγαθό, πέρα από τις Εταιρίες και το Κράτος» του Κώστα Νικολάου (Εκδ. UnivSSE Coop), διοργανώθηκε από το Σύλλογο Κατοίκων Πεύκων Οικο-Οραμα σε συνεργασία με τον ΣΑΚ Δελασάλ, στο πρώην Δημαρχείο Πεύκων Θεσσαλονίκης, στις 28.3.2018.
Για τα βιβλία μίλησαν οι:
Αλέκος Γεωργόπουλος, Καθηγητής Παιδαγωγικού στο ΑΠΘ,
Βασίλης Μέλφος, Επίκ. Καθηγητής Γεωλογίας στο ΑΠΘ,
Κώστας Νικολάου, Διδάσκων Οικολογίας και Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας στο ΑΠΘ και
Μιχάλης Τρεμόπουλος, δικηγόρος, π.ευρωβουλευτής και περιφερειακός σύμβουλος.
Συντόνισε η Βέτα Τσαλίκη, Γραμματέας ΔΣ του "Οικο-Οραμα".