Τρίτη 27 Μαρτίου 2018

Το Λαϊκό Πανεπ. ΚΑΛΟ στα "Μονοπάτια κοινωνικής επιχειρηματικότητας"

Ο Ανδρέας Οικονόμου συμμετείχε ως προσκεκλημένος εισηγητής, εκπροσωπώντας το Λαϊκό Πανεπιστήμιο Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας "UnivSSE Coop", στα "Μονοπάτια Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας" και ειδικότερα στη θεματική με τίτλο "Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Αξίες", που διοργανώνει το Sky Walker, στον χώρο "Οικοσύστημα Καινοτομίας Θεσσαλονίκης OK!Thess", Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018.