Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2023

2ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο για τα Κοινά και την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, 24-25.11.2023, Αθήνα

2ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο για τα Κοινά και την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

24-25 Νοεμβρίου 2023

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διοργανωτές:


▶️«Δίκτυο Εργαστηρίων-Ερευνητικών ομάδων Κοινών - Κ.Αλ.Ο.»  ΔΕΕΚΚΑ - COMMONSSE

▶️Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωπονίας, Τομέας Αγροτικής Οικονομίας, Εργαστήριο Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων, Αγροτικής Πολιτικής και Συνεταιρισμών

▶️Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωπονίας, Τομέας Αγροτικής Οικονομίας, Εργαστήριο Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων, Αγροτικής Πολιτικής και Συνεταιρισμών

▶️Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης & Εργαστήριο Μελέτης Συλλογικών Πρακτικών για τον Χώρο και την Ανάπτυξη “Co-Space”

▶️Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

▶️Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

▶️Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής

▶️Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Τμήμα Γεωπονίας, Κατεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας

▶️Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών

▶️Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών & Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία” 

▶️Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Εργαστήριο Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικού Σχεδιασμού

▶️Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Εργαστήριο Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης

▶️Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Κοινωνιολογίας

▶️Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

▶️Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής

▶️P2P Lab διεπιστημονική ερευνητική κολεκτίβα, Ιωάννινα, συνεργάτες πολυάριθμων πανεπιστημίων στην Ελλάδα και το Εξωτερικό

Σε συνεργασία με οργανισμούς που διενεργούν / συμμετέχουν σε  έρευνες, μελέτες και εκπαιδευτικές διαδικασίες στα πεδία των Kοινών και της Κ.Αλ.Ο.:

👉Πανελλήνιος Σύλλογος Φοιτητών/τριών και Αποφοίτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π.)

👉ΚΑΛΟΜΑΘΕ (Εκπαιδευτική Πλατφόρμα)

👉Λαϊκό Πανεπιστήμιο Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας

👉COMMONSPACE

👉DOCK Συνεργατικός Χώρος Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

👉ELECTRA Energy

👉OPEN LAB Athens

(η λίστα παραμένει ανοιχτή)

Υποβολή περιλήψεων μέχρι 15 Οκτωβρίου 2023

Υποβολή 250-300 λέξεων στη φόρμα κατάθεσης περιλήψεων.

Πληροφορίες:

https://commonsse.academickalo.gr/