Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2023

1η συνάντηση εργασίας του Τοπικού Οικοσυστήματος Κ.ΑΛ.Ο. στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος OBCD

Την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2023, πραγματοποιήθηκε η 1η συνάντηση εργασίας του Τοπικού Οικοσυστήματος Κοινωνικής & Aλληλέγγυας Οικονομίας που οργανώθηκε από την  ΑΝΚΑ ΑΕ στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος OBCD (συμμετέχει και το Λαϊκό Πανεπ. ΚΑΛΟ).

Τα θέματα που αναπτύχθηκαν : 

 ▪Χαρτογράφηση Τοπικού Οικοσυστήματος/ Ταυτότητα

 ▪Η αποστολή του τοπικού Οικοσυστήματος

 ▪Το όραμα του τοπικού Οικοσυστήματος

 ▪Οι αξίες με τις οποίες πρέπει να λειτουργεί το τοπικό Οικοσύστημα.

Για την ολοκλήρωση του Τοπικού Αναπτυξιακού Σχεδίου Δράσης για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία στην περιοχή θα πραγματοποιηθούν άλλες δύο συναντήσεις με τα μέλη του Τοπικού Οικοσυστήματος, στις οποίες θα συζητηθούν η στρατηγική και οι δράσεις.