Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021

Συνάντηση δικτύωσης φορέων για την εργασιακή υποστήριξη προσφύγων στο πλαίσιο του προγράμματος YES

Συνάντηση δικτύωσης φορέων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος YES (Young Entrepreneurs Succeed) πραγματοποιήθηκε στις 21.9.2021 στην εσωτερική αυλή του Κέντρου Υποστήριξης Νέων της ΑΡΣΙΣ στη Θεσσαλονίκη και είχε ως αντικείμενο τις υπηρεσίες εργασιακής ένταξης προσφύγων, που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης, κατάρτισης (NEETs).

Η συνάντηση διοργανώθηκε από την Αναπτυξιακή Καρδίτσας - ΑΝΚΑ (συντονιστής του YES στην Ελλάδα) και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (συντονιστής του YES) και συμμετείχαν εκπρόσωποι του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, του Λαϊκού Πανεπιστημίου Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας (συμμετέχει στην υλοποίηση του YES), της ΑΡΣΙΣ - Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, της SolidarityNow και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες.

Έγινε παρουσίαση των δράσεων του προγράμματος YES, των εξειδικευμένων υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτού σε πρόσφυγες NEETs και διερευνήθηκαν οι δυνατότητες συνεργασίας σε ό,τι αφορά την ένταξη προσφύγων NEETs στην αγορά εργασίας.