Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021

Συνέδριο για τα Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά

Διήμερο Διαδικτυακό Συνέδριο στις 7 και 8 Σεπτεμβρίου 2021 με τίτλο: «Αρωματικά & Φαρμακευτικά Φυτά: Ο θησαυρός της Ηπείρου» πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Social Agribusiness and Farmworkers Cooperatives – AGRIFARM».

Στόχος του συνεδρίου, όπως και του έργου AGRIFARM, είναι η ενημέρωση των συμμετεχόντων για θέματα που αφορούν στη δημιουργία νέων συνεταιριστικών / συνεργατικών σχημάτων στον αγροτικό τομέα, καθώς και στη συνεργασία με δίκτυα καταναλωτών, στην παροχή τεχνογνωσίας για την καλλιέργεια – επεξεργασία – τυποποίηση και συσκευασία Αρωματικών & Φαρμακευτικών Φυτών και στη δημιουργία νέων επιχειρηματικών ιδεών και καινοτόμων σχεδίων προώθησης των Αρωματικών & Φαρμακευτικών Φυτών.

Ο Ανδρέας Οικονόμου, Αν. Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ και αντιπρόεδρος του Λαϊκού Πανεπιστημίου Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας, συμμετείχε με εισήγηση, που είχε ως θέμα: "Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία. Καλές πρακτικές στον Αγροτικό τομέα".