Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2019

Εκδήλωση παρουσίασης σεμιναρίου "Οικολογία, κοινά αγαθά και συνεργατισμός"

Παρουσίαση του σεμιναρίου "Οικολογία, κοινά αγαθά και συνεργατισμός - Ανακτώντας το περιβάλλον και τα κοινά μας αγαθά με κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία (Κ.ΑΛ.Ο.)" πραγματοποιήθηκε σε ανοικτή εκδήλωση την Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2019, στον χώρο "Κήπος" (Ορφανίδου 6, Θεσσαλονίκη).
Πρόκειται για ένα ετήσιο σπονδυλωτό σεμινάριο του Λαϊκού Πανεπιστημίου Κ.ΑΛ.Ο. "UnivSSE Coop", αποτελούμενο από 6 αυτοτελή μέρη: 1. Κλιματική κρίση, 2. Ενεργειακές κοινότητες, 3. Κοινωνική διαχείριση αστικών απορριμμάτων, 4. Τροφή: συνεργατισμός καταναλωτών-παραγωγών, 5. Συνεργατική διαχείριση του νερού, 6. Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία – ΚΑΛΟ.
Την παρουσίαση έκαναν τα μέλη του Λαϊκού Πανεπ. ΚΑΛΟ: Α. Γεωργόπουλος, Α. Οικονόμου, Α. Παπαφιλίππου, Κ. Νικολάου και Α. Τζάκου. Συντονισμός: Θ. Κωνσταντινίδου από τον "Κήπο".