Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2019

Έναρξη και παρουσίαση σεμιναρίου "Οικολογία, κοινά αγαθά και συνεργατισμός"

Ανοικτή εκδήλωση έναρξης και παρουσίασης του σεμιναρίου "Οικολογία, κοινά αγαθά και συνεργατισμός - Ανακτώντας το περιβάλλον και τα κοινά μας αγαθά με κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία (Κ.ΑΛ.Ο.)" την Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2019, ώρα 7:30 μμ, στον χώρο "Κήπος".
Ένα ετήσιο σπονδυλωτό σεμινάριο του Λαϊκού Πανεπιστημίου Κ.ΑΛ.Ο. "UnivSSE Coop", αποτελούμενο από 6 αυτοτελή μέρη:
1. Κλιματική κρίση.
2. Ενεργειακές κοινότητες.
3. Κοινωνική διαχείριση αστικών απορριμμάτων.
4. Τροφή: συνεργατισμός καταναλωτών-παραγωγών.
5. Συνεργατική διαχείριση του νερού.
6. Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία – ΚΑΛΟ.
Απευθύνεται σε κάθε ευαισθητοποιημένο και ενεργό πολίτη, που θέλει να εμβαθύνει στα μεγάλα σύγχρονα οικολογικά θέματα (κλιματική κρίση, νερό, τροφή, ενέργεια, διαχείριση απορριμμάτων), στις δυνατότητες καθημερινής ατομικής και συλλογικής δραστηριοποίησης στους τομείς αυτούς, αλλά και στις ευκαιρίες για εργασιακή απασχόληση διαμέσου της δημιουργίας συνεργατικών φορέων στο πλαίσιο της κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας (ΚΑΛΟ).
Πληροφορίες - Εγγραφές και Χώρος διεξαγωγής:
"Κήπος", Πολυχώρος δημιουργικής έκφρασης και απασχόλησης, Ορφανίδου 6, Θεσσαλονίκη.
Περισσότερα για το συνολικό πρόγραμμα του σεμιναρίου:
http://www.univsse.gr/2019/10/blog-post.html