Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017

Μητροπολιτική συνάντηση εργασίας για την αστική γεωργία (πρόγραμμα MADRE)

Μητροπολιτική συνάντηση εργασίας για την αστική και περιαστική γεωργία (στο πλαίσιο του προγράμματος MADRE) οργανώθηκε από το ΑΠΘ και πραγματοποιήθηκε στις 21.6.2017 στην Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης.
Το Λαϊκό Πανεπιστήμιο Κ.ΑΛ.Ο. προσκλήθηκε και συμμετείχε με την Άννα Τζάκου και τον Κώστα Νικολάου, παρουσιάζοντας ερευνητικά αποτελέσματα για τις δυνατότητες, που υπάρχουν για τις αστικές καλλιέργειες στη Θεσσαλονίκη.
Στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα MADRE συμμετέχουν φορείς μητροπολιτικών περιοχών από Μεσογειακές χώρες (Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα, Αλβανία). Ο απώτερος στόχος του έργου είναι η έναρξη μιας διεθνικής συνεργασίας μεταξύ εμπλεκομένων στην μητροπολιτική γεωργία για την ενίσχυση των ικανοτήτων τους στην οικολογική καινοτομία.