Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2013

Συνεταιρισμοί και ορθές πρακτικές

Α. Μπαλτάς, Α. Ντάνης, Α. Παπαφιλίππου, Κ. Νικολάου
"Συνεταιρισμοί και ορθές πρακτικές με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη" ήταν το θέμα Ημερίδας, που διοργάνωσαν το Κέντρο δια βίου μάθησης για το περιβάλλον και την αειφορία Μουζακίου και η Αναπτυξιακή Καρδίτσας, την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2013 στην αίθουσα της ΠΕΔ Θεσσαλίας στην Καρδίτσα.

Ομιλητές ήταν: Α. Παπαφιλίππου και Κ. Νικολάου (Λαϊκό Πανεπιστήμιο Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας), Α. Μπαλτάς (ΑΝΚΑ), Γ. Κουλοσούσας (Συνεταιρισμός Στέβιας Καρδίτσας) και Α. Χαρδαλούπας (Συνεταιρισμός "Θες Γάλα Πιες").