Τετάρτη 28 Ιουνίου 2023

Ολοκλήρωση προγράμματος περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης για τα απορρίμματα

Με δικτύωση συλλογικοτήτων για νέες δράσεις, ολοκληρώθηκε (27.6.2023) πρόγραμμα πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης πολιτών και μαθητών σχολικών μονάδων της Θεσσαλονίκης σε θέματα μείωσης, επανάχρησης, ανακύκλωσης-κομποστοποίησης αποβλήτων ώστε να μειωθούν οι αρνητικές επιπτώσεις της μη ορθολογικής διαχείρισης των οικιακών αποβλήτων στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.

Το πρόγραμμα (2019-2023) υλοποιήθηκε από την “Αντιγόνη - Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για τον Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη μη Βία” με την υποστήριξη της Κοινοπραξίας Φορέων Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας “Τα Πάντα RE”, μέλη της οποίας είναι: Λαϊκό Πανεπιστήμιο Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας “UnivSSE Coop”, ΚοινΣΕπ Eco-Greece, ΚοινΣΕπ “Αργώ”, ΚοινΣΕπ “Ecoroutes”, ΚοινΣΕπ “Σπείρα Γης”, Συνεταιρισμός Κοινωνικής Διαχείρισης Αποβλήτων “αναβίωσις”.