Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2022

Γενική συνέλευση απολογισμού και προγραμματισμού του UnivSSE Coop, 16.1.2022

Γενική Συνέλευση του Λαϊκού Πανεπιστημίου ΚΑΛΟ "UnivSSE Coop" πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά την Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2022.

Η ΓΣ ενέκρινε τον Διοικητικό και Οικονομικό Απολογισμό του 2021, καθώς και την Έκθεση του Εποπτικού Συμβουλίου, και αποφάσισε τον Προγραμματισμό Δράσεων για το 2022.

Παρά τις συνθήκες περιορισμού που επικράτησαν το 2021, υλοποιήθηκαν σημαντικές δράσεις εκπαίδευσης, δημιουργίας εκπαιδευτικού και υποστηρικτικού υλικού για την κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία (ΚΑΛΟ), καθώς και συμμετοχής σε ευρύτερες κοινωνικές δράσεις αλληλεγγύης. Ο προγραμματισμός για το 2022 περιλαμβάνει πολύ περισσότερες και σημαντικότερες δράσεις για την ΚΑΛΟ.