Σάββατο 11 Δεκεμβρίου 2021

Το Λαϊκό Πανεπ. ΚΑΛΟ σε διακρατικό σεμινάριο για τη διαχείριση και μέτρηση αντίκτυπου

Διακρατικό σεμινάριο για τη διαχείριση και μέτρηση αντίκτυπου διοργανώθηκε διαδικτυακά στις 9.12.2021 στο πλαίσιο της ετήσιας εβδομάδας των EEA Grants.

Οι θεματικοί άξονες του εργαστηρίου γύρω από τη μέτρηση και διαχείριση του αντίκτυπου μιας παρέμβασης ή project σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο αφορούσαν τα ακόλουθα θέματα :

- Μπορούν οι ερευνητές και οι επαγγελματίες ενός πεδίου να συνεργαστούν παραγωγικά και ωφέλιμα για την διαχείριση αντίκτυπου; 

- Πώς τελικά η διαχείριση αντίκτυπου ωφελεί τις ομάδες-στόχο στις οποίες απευθύνεται ένα project; 

- Πόσο εύκολο είναι οι ερευνητές να μεταβιβάσουν (τη γνώση) στους δρώντες εταίρους;

Το Λαϊκό Πανεπ. ΚΑΛΟ συμμετείχε -μετά από πρόσκληση- στο διακρατικό σεμινάριο εκπροσωπούμενο από τον Αθανάσιο Δεβετζίδη.