Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2021

Διαδικτυακή ευρωπαϊκή συνάντηση για τις ανάγκες των κοινωνικών επιχειρήσεων, 8.11.2021

Διαδικτυακή ευρωπαϊκή συνάντηση (Web Café) για τις ανάγκες των κοινωνικών επιχειρήσεων διοργανώνεται από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, την Επαρχιακή Κυβέρνηση του Burgos (Ισπανία) και το Συμβούλιο της Περιφέρειας Oulou (Φινλανδία), τη Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 2021, ώρα 11:00 έως 13:00.
Η συνάντηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος AGRO SE VI - «Ανάπτυξη Σχεδίου για τη δημιουργία Εικονικής Θερμοκοιτίδας για την υποστήριξη της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στον τομέα της αγρο-διατροφής» (“Development of a Blueprint for the creation of a Virtual Incubator supporting Social Entrepreneurship in the agri-food sector” ), το οποίο στοχεύει στην ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών καθώς και την ανάπτυξη ενός πλαισίου υλοποίησης για τη δημιουργία μιας εικονικής θερμοκοιτίδας, που μπορεί να χρησιμεύσει ως σημαντικό σημείο επαφής για την ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στον τομέα της αγρο-διατροφής στις εμπλεκόμενες περιοχές.

Εισηγήσεις:

- Ελεονώρα Παπακώστα (“WISE GREECE”)

- Sina Hoch (Project coordinator του έργου BRESE)

- Κώστας Νικολάου (Πρόεδρος του Λαϊκού Πανεπιστημίου ΚΑΛΟ "UnivSSE Coop")

- Εκπρόσωπος του "Βίος Coop"

- Εκπρόσωποι των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας, Burgos (Ισπανία) και Oulou (Φινλανδία).

Η συνάντηση θα γίνει στην αγγλική γλώσσα.

Δηλώσεις συμμετοχής με αποστολή των στοιχείων σας (ονοματεπώνυμο, mail) στο: dap@pde.gov.gr