Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2020

Ετήσια Έκθεση Κ.ΑΛ.Ο. 2019-2020

Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία (Κ.ΑΛ.Ο.)

Ετήσια Έκθεση 2019-2020

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Γενική Γραμματεία Εργασίας

Διεύθυνση Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Οκτώβριος 2020:

https://kalo.gov.gr/wp-content/uploads/2020/11/%CE%95%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%99%CE%91-%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97-%CE%9A%CE%91%CE%9B%CE%9F-2019-2020-TELIKO-docx.pdf