Παρασκευή 5 Ιουλίου 2019

6 Ιουλίου 2019, Παγκόσμια Ημέρα των Συνεταιρισμών

"Συνεταιρισμοί για αξιοπρεπή εργασία" είναι το μήνυμα που στέλνουν οι συνεταιρισμοί σε όλο τον κόσμο στις 6 Ιουλίου 2019, Παγκόσμια Ημέρα των Συνεταιρισμών.
Διότι οι συνεταιρισμοί είναι ανθρωποκεντρικές επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται από δημοκρατικό έλεγχο, που δίνει προτεραιότητα στην ανθρώπινη ανάπτυξη και την κοινωνική δικαιοσύνη στον χώρο εργασίας.
"Οι συνεταιρισμοί συμβάλλουν στη διατήρηση της απασχόλησης και στην προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Μέσω της συμμετοχής, τα μέλη έχουν κίνητρο να αλλάξουν τη ζωή, τις κοινότητές τους και τον κόσμο ", δήλωσε ο Ariel Guarco, Πρόεδρος της Διεθνούς Συνεταιριστικής Συμμαχίας (ICA - International Cooperative Alliance).
Η συνεταιριστική εργασία δεν είναι ένα περιθωριακό φαινόμενο. Σύμφωνα με πρόσφατη εκτίμηση, οι συνεταιρισμοί σε όλο τον κόσμο απασχολούν ή αποτελούν την κύρια πηγή εισοδήματος για περισσότερα από 279 εκατομμύρια άτομα - σχεδόν το 10% του συνολικού ενεργού πληθυσμού της ανθρωπότητας.
Πέραν αυτών των αριθμών, διάφορες μελέτες επιβεβαίωσαν ότι, σε σύγκριση με την απασχόληση σε άλλους τομείς, οι συνεταιριστικές θέσεις εργασίας:
  • τείνουν να είναι πιο βιώσιμες με την πάροδο του χρόνου
  • παρουσιάζουν μικρότερο χάσμα μεταξύ υψηλότερων και χαμηλότερων αποδοχών
  • κατανέμονται πιο ομοιόμορφα μεταξύ αγροτικών και αστικών περιοχών.
Διαδραστικός χάρτης της ICA με τους συνεταιρισμούς σε όλο τον κόσμο, που συμμετέχουν στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας των Συνεταιρισμών 2019 (στην Ελλάδα: το Λαϊκό Πανεπ. ΚΑΛΟ)

Περισσότερα για την Παγκόσμια Ημέρα των Συνεταιρισμών:
https://www.ica.coop/en/events/international-day-cooperatives