Σάββατο 20 Απριλίου 2019

Το Λαϊκό Πανεπ. ΚΑΛΟ σε στρογγυλό τραπέζι για κοινωνική επισιτιστική πολιτική

Στρογγυλό τραπέζι για μια κοινωνική επισιτιστική πολιτική συνδιαμορφούμενη από κοινωνικούς φορείς, πραγματοποιήθηκε στις 19 Απριλίου 2019 στο Theatro Cafe, Βασιλικό Θέατρο, Θεσσαλονίκη.
Το στρογγυλό τραπέζι έγινε στο πλαίσιο του προγράμματος "Social Plate - Υποστήριξη των κοινωνικών επιχειρήσεων στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού" στη Διασυνοριακή Περιοχή Ελλάδας-Βουλγαρίας, INTERREG VA GR-BG 2014-2020.
Συμμετείχε -μετά από πρόσκληση- ο Γιώργος Μπλέκας από το Λαϊκό Πανεπιστήμιο Κ.ΑΛ.Ο.