Τρίτη 1 Μαΐου 2018

Επίσκεψη του UnivSSE Coop στον ΒΒΚΚ και έναρξη συνεργασίας

Το Λαϊκό Πανεπιστήμιο Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας "UnivSSE Coop" πραγματοποίησε στις 1.5.2018, επίσκεψη-ξενάγηση μελών και φίλων του στον Βαλκανικό Βοτανικό Κήπο Κρουσσίων (ΒΒΚΚ), Γενική Συνέλευση και έναρξη συνεργασίας UnivSSE Coop και ΒΒΚΚ.
Ο ΒΒΚΚ βρίσκεται κοντά στις πηγές του Γαλλικού ποταμού, δίπλα στο χωριό Ποντοκερασιά. Περιλαμβάνει μια έκταση 310 στρεμμάτων, από τα οποία τα 150 είναι καλυμμένα με δάσος κυρίως δρυός και τα υπόλοιπα φιλοξενούν τις συλλογές των ενδημικών φυτών (περί τα 1.000), αλλά και καταρράκτες, τεχνητές λίμνες, διαμορφωμένα μονοπάτια, ρυάκια, παρατηρητήρια και λιβάδια.
Ο ΒΒΚΚ ανέλαβε να συγκεντρώσει, να φροντίσει και να προστατέψει πολλά από τα 6.500 είδη φυτών της Ελλάδας αλλά και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Σκοπός του είναι, μεταξύ άλλων, η προστασία φυσικών οικοσυστημάτων που περιλαμβάνουν τις πέντε βασικές ζώνες βλάστησης της Ελλάδας. Στον ΒΒΚΚ δημιουργήθηκαν κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη, την ταξινόμηση και μελέτη φυτών που υπάρχουν μόνο στα Βαλκάνια. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η καλλιέργεια αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών της Βαλκανικής Χλωρίδας.

Ακολουθεί φωτορεπορτάζ: