Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2013

Το Ανοιχτό Δίκτυο για την απευθείας διάθεση προϊόντων στη Θεσσαλονίκη

"Το Ανοιχτό Δίκτυο για την απευθείας διάθεση προϊόντων στη Θεσσαλονίκη (δίκτυο 16 συλλογικοτήτων)" ήταν το θέμα της δέκατης τρίτης διάλεξης-συζήτησης (στο πλαίσιο του 2ου Κύκλου 2013) του Λαϊκού Πανεπιστημίου Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2013 στην Αίθουσα του 1ου ορόφου του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης.

Εισηγητής για το δίκτυο ήταν ο Παναγιώτης Τορτοπίδης.

Τις συλλογικότητες του δικτύου παρουσίασαν οι παρακάτω εισηγητές:

Μιχάλης Παναγιωτίδης, Αγροτικό Παντοπωλείο Καλαμαριάς

Μίτση Χατζηγιαννάκη, Επιτροπή Κατοίκων Κέντρου Θεσσαλονίκης

Γιάννης Νιατσούδης, Συντροφία / Μικρόπολις

Γιώργος Βλάσσης, ΚοινΣΕπ «Αλλοστρόπος»

Αλέκος Σιδερίδης, Αυτοδιαχειριζόμενο εργοστάσιο ΒΙΟΜΕ

Αντώνης Καράγιωργας, Περιαστικές Καλλιέργειες ΠΕΡΚΑ

Διονυσία Νικολοπούλου, ΠΡΩΣΚΑΛΟ – Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Νίκος Γραικούσης, Κοινωνικός Καταναλωτικός Συνεταιρισμός Θεσσαλονίκης «Βίος Coop»


Αγγελική Λεμοντζόγλου, Συνέλευση Κατοίκων Καλαμαριάς