Δευτέρα 15 Μαΐου 2023

Πανελλαδική συζήτηση για την αξιολόγηση των παρεμβάσεων στο πεδίο της ΚΑΛΟ

Πανελλαδική διαδικτυακή συζήτηση για την αξιολόγηση των παρεμβάσεων στο πεδίο της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) πραγματοποιήθηκε στις 15.5.2023 με τη συμμετοχή των περιφερειακών Ενώσεων Φορέων ΚΑΛΟ από όλη την Ελλάδα και τη μελετητική ομάδα LDK - Σύμβουλοι Κοινωνικοοικονομικής Ανάπτυξης, που της ανατέθηκε το έργο από το Υπουργείο Ανάπτυξης.

Από την Ένωση Φορέων ΚΑΛΟ Κεντρικής Μακεδονίας (ΕΝ ΚΑΛΟ ΚΕΜ) συμμετείχε ο Κ. Νικολάου.