Τετάρτη 3 Μαΐου 2023

Πιλοτική εφαρμογή συσχεδιασμού στην επίλυση κοινωνικών προβλημάτων μέσω Κοινωνικής Καινοτομίας

Πιλοτική εφαρμογή διαδικασιών συσχεδιασμού δράσεων, που αποσκοπούν στην επίλυση κοινωνικών προβλημάτων μέσω Κοινωνικής Καινοτομίας, είναι το αντικείμενο διαδικτυακών συναντήσεων στις 3 και 4 Μαΐου 2023.

Στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής εξετάζονται τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν άτομα ηλικίας 18-29 ετών που εξέρχονται από ιδρύματα και δομές, όπως ορφανοτροφεία, δομές ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων, φυλακές, δομές απεξάρτησης κλπ.

Οι συναντήσεις οργανώνονται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος "SEED - Social innovation EcosystEm Development" (στο οποίο συμμετέχει το Λαϊκό Πανεπιστήμιο ΚΑΛΟ), που στοχεύει στη δημιουργία κέντρων ανάπτυξης ικανοτήτων για την Κοινωνική Καινοτομία στην Ελλάδα, Ιταλία, Σλοβενία και Ρουμανία.