Σάββατο 8 Απριλίου 2023

Βίντεο του σεμιναρίου "Διακυβέρνηση εγχειρημάτων Κοινωνικής Καινοτομίας"

Βιντεοσκοπημένο το διαδικτυακό σεμινάριο, με τίτλο "Διακυβέρνηση εγχειρημάτων Κοινωνικής Καινοτομίας", που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2022.

Το βίντεο του σεμιναρίου:

https://www.youtube.com/watch?v=l7J234uuQcY&t=4537s