Τρίτη 11 Απριλίου 2023

1η Συνάντηση Εργασίας του προγράμματος OBCD - Ανοικτές επιχειρήσεις για την ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας

Η 1η Συνάντηση Εργασίας του ευρωπαϊκού προγράμματος OBCD - "Ανοικτές επιχειρήσεις για την ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας" πραγματοποιήθηκε στις 11.4.2023.

Το έργο προωθεί τη συνδημιουργία γνώσης -μέσω τριγώνων γνώσης- μεταξύ της εκπαίδευσης, της έρευνας και των κοινωνικών επιχειρήσεων, προκειμένου να συμβάλει στη δημιουργία καινοτόμου εκπαιδευτικού περιεχομένου και εργαλείων, καθώς και ανοιχτών και συνεργατικών επιχειρηματικών οικοσυστημάτων.

Επικεφαλής είναι το Πανεπιστήμιο Πατρών με τη συμμετοχή 12 άλλων φορέων από Ελλάδα (ΑΝΚΑ, OTC), Φινλανδία, Ισπανία, Ιταλία και Ολλανδία.

Το Λαϊκό Πανεπιστήμιο Κ.ΑΛ.Ο. συμμετέχει ως συνεργαζόμενος φορέας.