Πέμπτη 1 Ιουλίου 2021

Έναρξη του προγράμματος δημιουργίας Κέντρων Κοινωνικής Καινοτομίας (project SEED)

Εγκρίθηκε και ξεκίνησε (kick-off meeting, June 10-11, 2021) το ευρωπαϊκό πρόγραμμα SEED (Social innovation EcosystEm Development), που αποσκοπεί στη δημιουργία εθνικών Κέντρων Κοινωνικής Καινοτομίας, στην υλοποίηση του οποίου συμμετέχει -μεταξύ άλλων- το Λαϊκό Πανεπιστήμιο Κ.ΑΛ.Ο. "UnivSSE Coop".

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν φορείς από Ιταλία (επικεφαλής), Ελλάδα, Σλοβενία και Ρουμανία.

Από την Ελλάδα συμμετέχουν αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, το Science for You (Αθήνα), η Kolectiva (Αθήνα) και η δικτύωση με επικεφαλής την ΑΝΚΑ - Αναπτυξιακή Καρδίτσας και μέλη: Συνεταιρισμός εργαζομένων Commonspace (Αθήνα), ΚοινΣΕπ Άνεμος Ανανέωσης (Αθήνα), Λαϊκό Πανεπιστήμιο Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας (Θεσσαλονίκη), ΛΔΚ Σύμβουλοι (Αθήνα), Συνεταιρισμός P2P Lab (Ιωάννινα), Εργαστήριο Co-Space του ΑΠΘ (Θεσσαλονίκη).

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το European Union Programme for Employment and Social Innovation (EaSI) και το European Social Fund.