Τετάρτη 19 Μαΐου 2021

Πρόσκληση συμμετοχής στην έρευνα ερωτηματολογίου στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου “INCENTIVE”

Το Λαϊκό Πανεπιστήμιο Κ.ΑΛ.Ο. συμμετέχει στην υλοποίηση του ευρωπαϊκού έργου “INCENTIVE”. Βασικός στόχος του INCENTIVE είναι ο σχεδιασμός και η ίδρυση Κόμβων Επιστήμης των Πολιτών σε τέσσερα (4) Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια: Πανεπιστήμιο του Twente (Ολλανδία), Αυτόνομο Πανεπιστήμιο Βαρκελώνης (Ισπανία), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Ελλάδα) και Τεχνικό Πανεπιστήμιο Βίλνιους (Λιθουανία).

Μία από τις πρώτες δράσεις του έργου είναι η διεξαγωγή έρευνας ερωτηματολογίου, που αποβλέπει στη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις αντιλήψεις και τις απόψεις του ευρύτερου κοινού αναφορικά με την πρακτική που καλείται «Επιστήμη των Πολιτών» αλλά και με τους παράγοντες που καθορίζουν την ενεργή συμμετοχή του ή όχι σε Κόμβους Επιστήμης Πολιτών.

Τα δεδομένα της έρευνας είναι ανώνυμα.

Η συμμετοχή στην έρευνα γίνεται διαδικτυακά ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/INCENTIVE-Survey-2021-EN?surveylanguage=EL