Τρίτη 23 Μαρτίου 2021

Γενική συνέλευση απολογισμού και προγραμματισμού του UnivSSE Coop

Διαδικτυακή Γενική Συνέλευση του Λαϊκού Πανεπιστημίου Κ.ΑΛ.Ο. "UnivSSE Coop" πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 21 Μαρτίου 2021.

Η ΓΣ ενέκρινε τον Διοικητικό και Οικονομικό Απολογισμό του 2020, καθώς και την Έκθεση του Εποπτικού Συμβουλίου, και αποφάσισε τον Προγραμματισμό Δράσεων για το 2021.

Παρά τις συνθήκες περιορισμού που επικράτησαν το 2020, υλοποιήθηκαν σημαντικές δράσεις εκπαίδευσης καθώς και δημιουργίας εκπαιδευτικού και υποστηρικτικού υλικού για την κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία (ΚΑΛΟ). Ο σχεδιασμός για το 2021 στοχεύει σε πολύ περισσότερα και σημαντικότερα για την ΚΑΛΟ.