Τρίτη 26 Μαΐου 2020

Ξεκινούν προγράμματα κατάρτισης για νέους από το Λαϊκό Πανεπ. Κ.ΑΛ.Ο.

Το ΔΣ του Λαϊκού Πανεπιστημίου Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας "UnivSSE Coop" σε τηλε-συνεδρίαση στις 25.5.2020, αποφάσισε την άμεση δρομολόγηση σεμιναρίων κατάρτισης, που προτάθηκαν από τα μέλη του συνεταιρισμού.
Τα σεμινάρια απευθύνονται σε νέους που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (NEETs) και θα υλοποιηθούν εξ αποστάσεως (διαδικτυακά) και δια ζώσης στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος YES (Young Entrepreneurs Succeed).
Στο πρόγραμμα YES συμμετέχουν οι φορείς: Agriculture University of Athens and ΑΝΚΑ - Development Agency of Karditsa (Greece), Microfinanza S.P.L (Italy), Foundation Technologic Incubator – YBP (Poland), Autoocupació (Spain), Munich Business School and KIZ SINNOVA Company for Social Innovation gGmbH (Germany), Youth Business International YBI (UK). Συντονίζει το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και η AN.KA. υλοποιεί το έργο στην Ελλάδα.
Η παρακολούθηση είναι δωρεάν για τους εκπαιδευόμενους και θα παρέχεται στους νέους και συμβουλευτική υποστήριξη πέραν των σεμιναρίων.
Στο επόμενο χρονικό διάστημα, θα γίνουν ξεχωριστές ανακοινώσεις των σεμιναρίων για κάθε ένα αντικείμενο κατάρτισης.