Κυριακή 11 Νοεμβρίου 2018

Το Λαϊκό Πανεπ. Κ.ΑΛ.Ο. στη 2η Πανελλήνια Έκθεση Κ.ΑΛ.Ο. στην Αθήνα

Στο stand του UnivSSE Coop:
Ανδρέας Οικονόμου, Ιωάννα Μητρούση
και Θανάσης Δεβετζίδης 
Το Λαϊκό Πανεπιστήμιο Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας "UnivSSE Coop" συμμετείχε με stand στο χώρο της θεματικής ενότητας "Εκπαίδευση - Συμβουλευτική - Πληροφόρηση" στη 2η Πανελλαδική Έκθεση Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας, που διοργανώθηκε στις 7-11 Νοεμβρίου 2018 στην Αθήνα, στο χώρο του Παλιού Χρηματιστηρίου.

Συμμετείχαν συνολικά 150 φορείς ΚΑΛΟ από όλη την Ελλάδα σε 6 θεματικές ενότητες: Τεχνικά επαγγέλματα-Υπηρεσίες, Αγροδιατροφή, Ενέργεια, Τουρισμός-Πολιτισμός, Νέες τεχνολογίες, Κοινωνική ένταξη.

Από το Λαϊκό Πανεπιστήμιο ΚΑΛΟ συμμετείχαν τα μέλη του: Ιωάννα Μητρούση, Ιφιγένεια Δουβίτσα, Ανδρέας Οικονόμου, Θανάσης Δεβετζίδης, Κάρολος Καβουλάκος και Γιώργος Αλεξόπουλος.
Συζήτηση φορέων ΚΑΛΟ με τον πρωθυπουργό.
Παρέμβαση Ιφιγένειας Δουβίτσα εκ μέρους του Λαϊκού Πανεπ. ΚΑΛΟ

Συζήτηση για την Ενέργεια και το Περιβάλλον στο πεδίο της ΚΑΛΟ.
Συντονισμός: Ιφιγένεια Δουβίτσα (ΕΑΠ)

Συζήτηση για τα Τεχνικά Επαγγέλματα και τις Υπηρεσίες στο πεδίο της ΚΑΛΟ.
Εισήγηση: Κάρολος Καβουλάκος (ΕΑΠ)

Συζήτηση για την Αγροδιατροφή στο πεδίο της ΚΑΛΟ.
Εισήγηση: Γιώργος Αλεξόπουλος (ΕΑΠ)