Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου 2018

Το Λαϊκό Πανεπ. ΚΑΛΟ σε Συνέδριο για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα στη Διασυνοριακή Περιοχή Ελλάδας- Βουλγαρίας

Ε. Παπαθεοδοσίου (ΔΙΚΚΕΜ), Κ. Νικολάου (Λαϊκό Πανεπ. ΚΑΛΟ),
 Λ. Αγγέλου (Βίος Coop), Σ. Στεφανίδου (ICT Technopolis)
Η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα στη Διασυνοριακή Περιοχή Ελλάδας- Βουλγαρίας ήταν το θέμα του Εναρκτήριου Συνεδρίου του έργου Growing Social Interreg, που πραγματοποιήθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 2018, στο ICT Technopolis, Θεσσαλονίκη.
Εισήγηση με τίτλο "Η δυναμική της κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) στη διασυνοριακή περιοχή" παρουσίασε -μετά από πρόσκληση- ο Κώστας Νικολάου εκ μέρους του Λαϊκού Πανεπιστημίου ΚΑΛΟ.