Σάββατο 7 Ιουλίου 2018

7 Ιουλίου 2018, Παγκόσμια Ημέρα των Συνεταιρισμών

Σήμερα, 7 Ιουλίου 2018, Παγκόσμια Ημέρα των Συνεταιρισμών, οι συνεταιρισμοί σε όλο τον κόσμο υπογραμμίζουν την πορεία προς την κοινωνική δικαιοσύνη και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα.
Με σχεδόν 200 χρόνια ιστορίας, το συνεταιριστικό κίνημα έχει δείξει ότι, χάρη στις αξίες, τις αρχές και τις δομές δημοκρατικής διακυβέρνησης, οι συνεταιρισμοί έχουν τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα στον πυρήνα τους.
Στέλνουν μήνυμα σε όλο τον κόσμο ότι είναι δυνατόν να αναπτυχθεί με δημοκρατία, ισότητα και κοινωνική δικαιοσύνη. Οι κοινωνίες μας δεν μπορούν να συνεχίσουν να σπαταλούν πόρους και να αποκλείουν τους ανθρώπους.
Διεθνής Συνεταιριστική Συμμαχία (ICA - International Cooperative Alliance)