Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2018

Γιορτάζουμε τα 5 χρόνια του Λαϊκού Πανεπιστημίου Κ.ΑΛ.Ο. με συνεστίαση μελών και φίλων του συνεταιρισμού UnivSSE Coop