Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017

Εκδήλωση για το νερό και παρουσίαση βιβλίου του UnivSSE Coop στο Ηράκλειο Αττικής

Εκδήλωση με θέμα "Νερό: Δημόσιο κοινωνικό αγαθό ή εμπόρευμα;" διοργάνωσε ο κοινωνικός σύλλογος "Αργώ" στο Ηράκλειο Αττικής στις 14.12.2017.
Εισηγητές: Κώστας Νικολάου (διδάσκων Οικολογίας και Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας ΑΠΘ, πρόεδρος του Λαϊκού Πανεπ. ΚΑΛΟ) και Πέτρος Μπαστέας (μέλος της γραμματείας του ΣΕΚΕΣ για δημόσια ΕΥΔΑΠ).
Συντονιστές: Κώστας Στουμπιάδης και Μαρία Χουλιαρά (μέλη του ΔΣ της "Αργώ").
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης έγινε παρουσίαση και διάθεση του βιβλίου "Το Νερό ως Κοινό Αγαθό, πέρα από τις Εταιρίες και το Κράτος” (Κώστας Νικολάου, Εκδόσεις UnivSSE Coop, 2017).