Δευτέρα 29 Ιουνίου 2015

Δια Βίου Μάθηση και Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία

Κ. Νικολάου, Α. Οικονόμου, Α. Παπαφιλίππου,
Α. Δεβετζίδης, Γ. Γριτζάς
Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα: "Δια Βίου Μάθηση και Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία" πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 28 Ιουνίου 2015 στο πλαίσιο του Συνεδρίου «Δια Βίου Μάθηση και Σύγχρονη Κοινωνία: Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εκπαίδευση και Εργασία» που διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη.
Συντονιστής ήταν ο Δρ. Ανδρέας Οικονόμου, Επίκουρος Καθηγητής Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και συμμετέχοντες:
- Αθανάσιος Δεβετζίδης, Θεολόγος, ΜΔΕ Κοινωνιολογίας Θρησκείας ΑΠΘ, Μεταπτυχιακός Φοιτητής Δια Βίου Μάθησης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
- Κώστας Νικολάου, Δρ. Χημικός Περιβάλλοντος, Καθηγητής-Σύμβουλος στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
- Άσπα Παπαφιλίππου, Δρ. Κοινωνιολογίας - Πολιτικών Επιστημών
- Γιώργος Γριτζάς, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.Ο Αθανάσιος Δεβετζίδης συνέδεσε τους θεμελιωτές της εκπαίδευσης ενηλίκων με  τους σύγχρονους κοινωνικούς συνεταιριστές, αναφερόμενος στον πυρήνα των ηθικών αρχών και των προσωπικών αξιών τους. Αποπειράθηκε να απαντήσει σε ερωτήματα όπως: «Είναι δυνατή η υπέρβαση της σύγχρονης κοινωνικής πραγματικότητας, υπό την  κυριαρχία του 'οικονομισμού' και με τις υφιστάμενες πολιτικές δημοσιονομικής προσαρμογής;» και «Υπάρχουν εναλλακτικές εφαρμογές κοινωνικής καινοτομίας ως έκφανση της ελευθερίας και της δημιουργικότητας του ανθρώπου;».
Ο Κώστας Νικολάου και η Άσπα Παπαφιλίππου αναφέρθηκαν στο Λαϊκό Πανεπιστήμιο Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας, που δημιουργήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 2013 από την Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και απευθύνεται στους πολίτες που συμμετέχουν στις πάσης φύσεως συλλογικότητες της Κ.Αλ.Ο. Στοχεύει στην προώθηση της πληροφόρησης, εκπαίδευσης, κατάρτισης, επιμόρφωσης των συμμετεχόντων στις ιδέες, αξίες και αρχές της Κ.Αλ.Ο., της άμεσης δημοκρατίας και του συνεργατισμού. Βασίζεται στη διπλή φύση των συνεταιρισμών: Κοινωνική – Οικονομική, και, συνακόλουθα, στη διπλή φύση της συνεταιριστικής εκπαίδευσης: Ιδεολογική - Οικονομικοτεχνική.
Ο Γιώργος Γριτζάς υποστήριξε, πώς οι πρακτικές της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας είναι δυνατόν να εξεταστούν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο χωρικής ανάπτυξης που αφορά στις «οικονομίες της κοινότητας», οι οποίες βασίζονται στην αντίληψη της οικονομίας ως προϊόντος της δράσης του ατόμου, μέσα από τη σχέση του με άλλα άτομα και τη φύση, με στόχο την επίτευξη της κοινωνικής και πλανητικής ευημερίας. Αναφέρθηκε σε πρακτικές διαστάσεις της εκπαίδευσης στην Κ.Αλ.Ο. και μοιράστηκε τις εμπειρίες του από τα συμμετοχικά εργαστήρια τα οποία συντονίζει.
Ο Ανδρέας Οικονόμου μίλησε για την προσπάθεια που γίνεται για διάχυση της Κ.Αλ.Ο. στη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας, και ειδικότερα στο Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, στο Παράρτημα της Θεσσαλονίκης, μέσα από το μάθημα «Οργανωτική Ψυχολογία, Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού και Αγορά Εργασίας», τις διπλωματικές εργασίες που ανατίθενται στους φοιτητές και τη συμμετοχή σε εκδηλώσεις που αφορούν στον ΣΕΠ, τη Σταδιοδρομία και την Απασχόληση.