Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2014

8η Συνάντηση στο Εργαστήριο Κ.ΑΛ.Ο.

Την Πέμπτη 13/11/2014 18.00-20.00 στο Κ.ΑΛ.Ο εργαστήρι (Κοινωνικής και ΑΛληλέγγυας Οικονομίας) συνεχίζουμε τη συζήτηση με θέμα:
(α) Σχεδιασμός νέων εγχειρημάτων: Τρόπος επεξεργασίας και παρουσίασης ιδεών / στρατηγικών / πολιτικών–
(β) Δικτύωση και ανταλλαγή εμπειριών με εγχειρήματα που ήδη λειτουργούν.
Το Κ.ΑΛ.Ο εργαστήρι είναι ένας χώρος προβληματισμού, δημιουργίας και στήριξης συλλογικών εγχειρημάτων στο πεδίο της οικονομίας και εντάσσεται στις δράσεις του Λαϊκού Πανεπιστημίου Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας επιθυμώντας τη συνεργασία με όλους του χώρους που υποστηρίζουν τη σχετική έρευνα δράσης (action research).
Ελάτε και γίνετε εσείς η αλλαγή που θέλετε να δείτε στον κόσμο.
Μπείτε στο μεγάλο κύκλο.Στην 8η συνάντηση του εργαστηρίου που θα γίνει στο  Σχολειό της Φύσης (για οδηγίες εδώ) το θέμα είναι
«(α) Σχεδιασμός νέων εγχειρημάτων: Τρόπος επεξεργασίας και παρουσίασης ιδεών / στρατηγικών / πολιτικών–
(β) Δικτύωση και ανταλλαγή εμπειριών με εγχειρήματα που ήδη λειτουργούν»

(Α)
Ο στόχος αυτής της συνάντησης είναι η έναρξη μίας δομημένης συζήτησης για το είδος των εγχειρημάτων που μπορούν να αναπτυχθούν. Στη συζήτηση οφείλουμε συστηματικά και οργανωμένα να αναλύουμε ζητήματα όπως:
·         η ιδέα και πως ανταποκρίνεται σε διαπιστωμένες ανάγκες ή/και πόρους,
·         οι στρατηγικοί στόχοι σχετικά με τι θέλουμε να πετύχει το/τα εγχείρημα/ματα, σε ένα ή περισσότερα έτη,
·         το επιχειρησιακό σχέδιο για το πώς θα το πετύχει, αλλά και ο τρόπος αξιολόγησης της επιτυχίας.
Στο επιχειρησιακό σχέδιο περιλαμβάνονται αρκετά ζητήματα όπως
·         η χωροθέτηση και εμβέλεια του εγχειρήματος,
·         η χρηματοδότησή του,
·         ο υπολογισμός του κόστους των πάγιων στοιχείων και της εργασίας,
·         η διαχείριση του πλεονάσματος,
·         οι σχέσεις με την αγορά
·         η νομική μορφή
·         κοκ

Κατά συνέπεια στη συνάντηση αυτή, αφενός θα συζητήσουμε πολλά από τα παραπάνω και αφετέρου θα αποφασίσουμε σχετικά με το πώς θα καταγράφονται συστηματικά όλα τα πιθανά σχέδια, η συνολική στρατηγική και οι επιχειρησιακές πολιτικές για την ανάπτυξή τους.

Βασικός στόχος είναι στις επόμενες συναντήσεις να συζητάμε επί συγκεκριμένων σχεδίων που θα έχουν αρχίσει να επεξεργάζονται συγκεκριμένες ομάδες οι οποίες θα τα παρουσιάζουν στα μέλη του εργαστηρίου, έτσι ώστε να δώσουμε λύσεις στα όποια πιθανά προβλήματα και να γίνει η έναρξη των πιο ώριμων προτάσεων.

(Β)
Παράλληλα θα προταθεί να έχουμε μία σειρά από συναντήσεις με εκπροσώπους εγχειρημάτων που ήδη λειτουργούν, για να ακούσουμε την εμπειρία και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και να διερευνήσουμε τις πιθανότητες συνεργασίας. Τις τελευταίες μέρες αναπτύσσεται ήδη ένα δίκτυο ΚΟΙΝΣΕΠ της Μακεδονίας με το οποίο θα ήταν καλό να συνεργαστούμε. Η δικτύωση και ανταλλαγή εμπειριών που προτείνεται ξεπερνά τις νομικές μορφές και φιλοδοξεί να επιτευχθεί στη βάση κοινών οραμάτων /στόχων και πολιτικών.

Ξεκινάμε λοιπόν με προτάσεις και ιδέες !!

Υπενθυμίζεται ότι:
·       Το εργαστήρι λειτουργεί μόνιμα την Πέμπτη 6-8μμ κάθε δύο ή τρεις εβδομάδες (δείτε πρόγραμμα στο τέλος) στο Σχολειό της Φύσης (για οδηγίες εδώ) εκτός και αν διαφορετικά αποφασίσουμε. Σημειώστε το στο πρόγραμμά σας έτσι ώστε να καταστεί εφικτό να συμμετάσχετε.
·         Στόχος του εργαστηρίου είναι να υλοποιηθούν νέα εγχειρήματα και για τα ήδη υπάρχοντα να στηριχθούν και να δικτυωθούν. Υπό την έννοια αυτή το εργαστήρι δεν αποτελεί μια απλή λέσχη προβληματισμού.
·         Ωστόσο για το σχεδιασμό οποιουδήποτε εγχειρήματος χρειάζεται να εδραιώσουμε ένα κοινό κώδικα επικοινωνίας και κατανόησης σχετικά με το τι είναι οι επιμέρους λειτουργίες της οικονομίας και τους γενικότερους στόχους και αξίες που επιθυμούμε να στηρίξουμε μέσα από την λειτουργία των εγχειρημάτων. Αυτός είναι ο λόγος ύπαρξης και ορισμένων «μαθημάτων»: εργασία, επιχείρηση, χρηματοδότηση, ιδιοκτησία, αγορά
·         Τέλος αν κάποια ομάδα θέλει να γίνει εiδική επιπλέον παρουσίαση στην περιοχής της μπορούμε να το κανονίσουμε

Πρόγραμμα Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2014 (διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες)
5
25/9/2014
Ας ξανασκεφτούμε τη σημασία της επιχείρησης
6
9/10/2014
Ας ξανασκεφτούμε τη σημασία της χρηματοδότησης
7
30/10/2014
Σχεδιασμός νέων εγχειρημάτων: Ανάλυση τοπικών αναγκών / πόρων (δημιουργία ομάδων εργασίας)
8
13/11/2014
(α) Σχεδιασμός νέων εγχειρημάτων: Τρόπος επεξεργασίας και παρουσίασης ιδεών / στρατηγικών / πολιτικών–
(β) Δικτύωση και ανταλλαγή εμπειριών με εγχειρήματα που ήδη λειτουργούν
9
4/12/2014
(α) Επεξεργασία / παρουσίαση ιδεών, στρατηγικών και πολιτικών – (β) Ανταλλαγή σκέψεων με άλλα εγχειρήματα που ήδη λειτουργούν: Θα μας επισκεφτεί εκπρόσωπος από……….(όπως αποφασιστεί)
10
18/12/2014
(α) Επεξεργασία / παρουσίαση ιδεών, στρατηγικών και πολιτικών – (β) Ανταλλαγή σκέψεων με άλλα εγχειρήματα που ήδη λειτουργούν: Θα μας επισκεφτεί εκπρόσωπος από……….(όπως αποφασιστεί)

Καλή αντάμωση στο ΚΑΛΟ εργαστήρι, το δικό μας εργαστήρι της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.
Γιατί αν δεν αλλάξεις τίποτε, τίποτε δεν θα αλλάξει.

Γιώργος Γριτζάς
Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης ΑΠΘ
Μέλος του Λαϊκού Πανεπιστημίου Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (www.univsse.gr)
Μέλος του Βίος Coop, μη κερδοσκοπικού σούπερ μάρκετ www.bioscoop.gr
Συντονιστής στο ΚΑΛΟ Εργαστήρι http://ergastiriokalo.wordpress.com/
697-2393211, ggritzas@auth.gr
Facebook: https://www.facebook.com/giorgos.gritzas