Τετάρτη 8 Μαΐου 2013

Όγδοη διάλεξη-συζήτηση: Δευτέρα 13 Μαϊου 2013 στις 7.00 μμ


"Η δημιουργία συνεταιρισμού: Καταστατικό, Κανονισμός λειτουργίας, Επιχειρησιακό σχέδιο, Οικονομικά, Διαχείριση, Εκπαίδευση" είναι το θέμα της όγδοης διάλεξης-συζήτησης (στο πλαίσιο του 1ου Θεματικού Κύκλου 2013) του Λαϊκού Πανεπιστημίου Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 13 Μαϊου 2013 στις 7.00 μμ., στην Αίθουσα "Αλέξανδρος" (απέναντι από τον Λ. Πύργο).

Εισηγητής θα είναι ο Λάζαρος Αγγέλου, Τηλεπικοινωνιακός Μηχανικός MSc.